Samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer: den nødvendige dans

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling december 2015
Ny rapport fra CFBU viser, hvordan et indgående samarbejde mellem kommune og boligselskaber er en af nøglerne til at vende udviklingen i udsatte boligområder.

Landets udsatte boligområder er kendetegnet ved, at en stor andel af borgerne er uden beskæftigelse, og at beboerne har flere sociale og sundhedsmæssige problemer end resten af kommunernes borgere. Det betyder, at kommunerne har mange udgifter til sociale ydelser i de udsatte boligområder. I arbejdet med at løse sociale udfordringer i de udsatte boligområder har kommunerne forskellige handlemuligheder. Organisering, koordinering, fælles retning, tillid og loyalitet er kodeordene.