Splejseordningen

Udgivet af: Områdesekretariatet i De Boligsociale Helhedsplaner - Esbjerg Kommune juni 2013
Fredericia kommune og De Boligsociale Helhedsplaner "splejser" om en socialrådgiver/jobkonsulent. Medarbejderen er ansat af Fredericia kommunen, men arbejder under daglig ledelse af projektchefen for De Boligsociale Helhedsplaner.

Formålet med at Fredericia Kommune og de boligsociale helhedsplaner i fællesskab har ansat en medarbejder er at få flere ledige i kommunens to udsatte boligområder i arbejde eller uddannelse. Fordelene ved "splejseordningen" er at jobkonsulentens ansættelsesforhold ved kommunen betyder, at der er adgang til oplysninger vedr. de ledige. Det gælder fx oplysninger om:

  • Hvor mange ledige der er på dagpenge i områderne? Hvem der står til at falde for dagpengeretten - og hvornår samt hvor de ledige bor i områderne og hvilke kvalifikationer de har.
  • Hvor mange ledige der er på kontanthjælp i områderne? Hvilken matchgruppe de befinder sig i og hvilke kvalifikationer de har samt oplysninger om, hvor de bor.

Hurtig og enkel adgang til ovenstående oplysninger via jobkonsulenten betyder, at det er muligt at få et overblik over de ledige i områderne. På den baggrund er det muligt at udarbejde en kortlægning af de ledige og dermed en strategi for indsatsen for gruppen. Desuden giver det mulighed for at få et overblik over, hvilke efteruddannelsesprogrammer, der er behov for at udvikle/købe til de ledige.

Yderligere fordel ved ordningen er, at jobkonsulenten løbende opdateres på ny lovgivning, dokumentationskrav o. lign. Jobkonsulenten er også ansvarlig for den administrative kontakt til Jobcentret og samarbejder løbende med beboernes sagsbehandlere.

Endelig deltager jobkonsulenten som fagprofessionel i Områdesekretariatet, hvilket giver flere medarbejderressourcer, men også merværdi i forhold til beboerne, idet Områdesekretariatet samlet set kan bidrage med større faglig viden og kompetencer ift. at løfte sekretariatets opgaver.

Udover jobkonsulenten involverer det tværsektorielle samarbejde under Områdesekretariatet alle fagprofessionelle, som arbejder med uddannelse og beskæftigelse, såvel som de medarbejdere der har snitflader hertil. Det gælder fx sundhedsfaglige medarbejdere, som med deres virke i et samarbejde med Områdesekretariatets jobkonsulent træner og motivere ledige til job og uddannelse via forskellige sundhedstiltag.

Fordelen ved at Områdesekretariatet har medarbejdere fra forskellige fagprofessioner er, at det bidrager til løbende udvikling og intensivering af både det faglige og det tværsektorielle samarbejde.

 

Resultat og effekt

Områdesekretariatet fik i første omgang et par unge i lærlingeforløb, og nogle voksne i praktikforløb. I forbindelse med renovering og ombygning af kommunens to boligområder for to milliarder kroner over de kommende tre år, har boligorganisationerne og Fredericia Kommune indgået en særlig hensigtserklæring omkring en fælles indsats for at få flere af områdernes beboere i job eller uddannelse. De første resultater viser, at der er skabt to til fire lærlingepladser til unge, fire til seks ordinære job og et antal praktikpladser. Derudover er der aftalt flere ansættelsessamtaler. Næste fase er at lave en aftale med alle underentreprenørerne, der indebærer forskellige jobåbninger. På den baggrund forventes det, at Områdesekretariatets jobkonsulent fremadrettet vil blive i stand til at skabe endnu flere beskæftigelsesmuligheder.

Brug værktøjet

I de to boligområder i Fredericia Kommune er den største udfordring, at arbejdsløshedsprocent på ca. 30. Det betyder, at der fokuseres målrettet på, at beboerne skal i job eller uddannelse. Det er også vigtigt at være opmærksom på metodevalg. Jobkonsulenten i Områdesekretariatet har valgt en intensiv (for en del beboeres vedkommende ”håndholdt”) indsats i starten af beboernes trænings- eller jobforløb.

Valget er truffet ud fra vigtigheden af, at beboerne fra starten oplever at være deltagere i arbejdsfællesskabets glæder. Det er derfor afgørende, at Jobkonsulenten sikrer, at beboerne indgår i arbejdspladsens fællesskaber fra første dag, de starter i jobbet/praktikforløbet. Jobkonsulenten tager blandt andet med til jobsamtaler, og spørger ind til alt vedr. arbejdstøj og andre praktiske ting. Jobkonsulenten sikrer også, at den enkelte ved, hvor der drikkes morgenkaffe og i øvrigt holdes pauser, de taler madpakker osv. Jobkonsulenten følger tæt op på, hvordan arbejdsforløbet kører, nogle gange hver dag i begyndelsen, men trækker sig langsom tilbage. Det er også vigtigt, at jobkonsulenten giver den enkelte oplevelsen af, at praktik er et led i processen hen imod ordinært job. Derudover er det afgørende, at jobkonsulenten har et tæt samarbejde med fagforbund og uddannelsesinstitutioner.

Kontakt

Områdesekretariatet i De Boligsociale Helhedsplaner - Esbjerg Kommune
Jane Findahl