Boligsociale indsatser

 

Film om naboskab: Biavlerne i urbanplanen

 
Svirrende bivinger og naboskab – hvordan hænger det sammen?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Film: Boligambassadører der gør en forskel

 
Hvad driver en frivillig boligambassadør i et udsat boligområde?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Håndbog om socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder

 
Ny håndbog fra CFBU giver gode råd til at opstarte og drive en socialøkonomisk virksomhed i et udsat boligområde.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Social inklusion af unge i udsatte boligområder

 
Social inklusion af børn i udsatte boligområder (SIU) er et samarbejdsprojekt fra 2011-2014 i Øresundsregionen med partnerne Landskrona by, Københavns Kommune, Kristianstads Kommune og Bjuvs Kommune.
Landskrona stad

Splejseordningen

 
Fredericia kommune og De Boligsociale Helhedsplaner "splejser" om en socialrådgiver/jobkonsulent. Medarbejderen er ansat af Fredericia kommunen, men arbejder under daglig ledelse af projektchefen for De Boligsociale Helhedsplaner.
Områdesekretariatet i De Boligsociale Helhedsplaner - Esbjerg Kommune

Samarbejde mellem boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu, og Fredericia Kommune

 
Fredericia Kommune har etableret et tværfagligt kommunalt samarbejde og sammen med to lokale boligorganisationer har de forpligtet sig til at samarbejde om at løfte to boligområder i byen.
Boligkontoret Fredericia og boli.nu samt De Boligsociale Helhedsplaner (områdesekretariatet)

Håndholdte indsatser for beboere i udsatte boligområder

 
Områdesekretariatet i Fredericias udsatte boligområder har igangsat aktiviteter, der har til formål at involvere de beboere, der ellers ikke er aktivt deltagende i områdernes aktiviteter.
Områdesekretariatet – De Boligsociale Helhedsplaner

Fritidsjobkonsulenterne

 
Fritidsjobkonsulenterne hjælper unge fra udsatte boligområder med at finde et fritidsjob.
KAB

Beboerne som motor i udviklingen

 
Succesfulde boligsociale indsatser kan ofte tilskrives en vellykket involvering af beboere, frivillige og andre ildsjæle, der med deres kompetencer, viden og virkelyst gør områderne mindre afhængige af hjælp udefra. Rapporten samler diverse oplæg fra CFBU's seminar om ressourcebaserede metoder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Styringsdialog – Et værktøj til samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer

 
BL og KL har i fællesskab udarbejdet en ny pjece om styringsreformen i den almene boligsektor. Pjecen ”Styringsdialog – et værktøj til samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer” giver en række værktøjer og ideer til, hvordan kommune og boligorganisation kan komme godt i gang med styringsdialogen.
KL - Kommunernes Landsforening