Boligsociale indsatser

 

Hotspot-indsatser giver signifikant færre kriminelle unge i udsatte boligområder

 
Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Ny undersøgelse: Kriminalitetsforebyggelse virker

 
Antallet af kriminelle unge er siden 2009 faldet med 24 % i udsatte boligområder. Ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling viser, at helhedsplaner med et socialt formål har en del af æren for faldet.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Omdømmeanalyse Urbanplanen

 
Når man spørger Urbanplanens beboere, hvad der er det mest negative ved at bo i Urbanplanen, svarer flest et dårligt omdømme. Nu er Urbanplanens omdømme for første gang blevet undersøgt.
Boligforeningen 3B

Naboskab i udsatte områder

 
Der er gode grunde til fortsat at arbejde på at styrke naboskabet i udsatte boligområder, viser en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling - CFBU. Rapporten sætter for første gang tal på naboskabet i udsatte boligområder sammenlignet med andre danske byområder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsocialt Overblik

 
Det er blevet populært i de boligsociale helhedsplaner at benytte frivillige beboerambassadører til at komme i kontakt med beboerne i udsatte boligområder. Det er et af resultaterne af Center for Boligsocial Udviklings kortlægning af boligsociale indsatser, der er blevet støttet af Landsbyggefonden i perioden 2006-2010.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Danmark i forandring - udvikling i balance

 
Analyser af udviklingen i befolkningsforskydningen, vækstraterne og jobskabelsen i Danmark, der afdækker ændringerne i kommunernes strukturelle rammebetingelser og den afledte betydning for den kommunale service og økonomi.
KL - Kommunernes Landsforening

Boligsociale indsatser og huslejestøtte Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje

 
Denne rapport er en midtvejsrapport i en længerevarende evaluering af Landsbyggefondens 2006-10-pulje. Landsbyggefonden har i perioden mellem 2006 og 2010 uddelt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte i udsatte boligområder. Formålet er at vende og modvirke en negativ udvikling i områderne.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Når fogeden banker på - fogedsager og effektive udsættelser af lejere

 
Denne undersøgelse ser nærmere på årsager til og konsekvenser af, at lejere bliver udsat af deres bolig samt mulighederne for at forbygge udsættelser. Der bliver også sat fokus på betydningen af de kommunale forskelle i håndteringen af udsættelsessager, og hvordan det påvirker antallet af udsættelser. Samt boligorganisationernes rolle i forebyggelse og udsættelse.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

”Procesevaluering af boligsociale indsatser” Kvalitativ kortlægning af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje med fokus på projektorganisation og samarbejde

 
Denne rapport er den anden delrapport i evalueringen af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Delrapporten har fokus på procesevalueringen, og kortlægger – med udgangspunkt i casestudier i 13 udvalgte boligområder – projektorganiseringen og det generelle samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Boligsociale beskæftigelsesindsatser – Effektmåling af boligsociale beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder i Danmark.

 
I mange udsatte boligområder i Danmark er en stor andel af beboerne uden tilknytning til arbejdsmarkedet. For at imødekomme dette problem har en række boligsociale helhedsplaner iværksat beskæftigelelsesindsatser. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger effekten af disse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsociale indsatser og huslejestøtte: Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010 pulje

 
Landsbyggefonden har i perioden 2006-10 uddelt en pulje på i alt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Denne rapport kortlægger, hvilke boligområder pengene er gået til, og foretager en programevaluering af puljen.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Projekt Bydelsmødre, en samlet evaluering.

 
I Bydelsmødreprojekterne bygger man på de ressourcer, der findes blandt indvandrerkvinder i de udsatte boligområder og lader stærke indvandrerkvinder være formidlere mellem isolerede kvinder og det danske samfund.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Børn og unges fritidsliv i fire udsatte områder

 
I de udsatte boligområder i Aarhus er lidt over en tredjedel af beboerne børn og unge under 18 år, mens det kun gælder for hver femte beboer i Aarhus som helhed. Med de mange børn og unge er der behov for et godt fritidsliv med mange forskellige aktivitetstilbud. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan fritidslivet i de udsatte boligområder ser ud?
Det Boligsociale Fællessekretariat