Boligsociale indsatser

Filtrer
 

Omdømmeanalyse Urbanplanen

 
Når man spørger Urbanplanens beboere, hvad der er det mest negative ved at bo i Urbanplanen, svarer flest et dårligt omdømme. Nu er Urbanplanens omdømme for første gang blevet undersøgt.
Boligforeningen 3B

Samarbejde mellem boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu, og Fredericia Kommune

 
Fredericia Kommune har etableret et tværfagligt kommunalt samarbejde og sammen med to lokale boligorganisationer har de forpligtet sig til at samarbejde om at løfte to boligområder i byen.
Boligkontoret Fredericia og boli.nu samt De Boligsociale Helhedsplaner (områdesekretariatet)

Boligsociale beskæftigelsesindsatser – Effektmåling af boligsociale beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder i Danmark.

 
I mange udsatte boligområder i Danmark er en stor andel af beboerne uden tilknytning til arbejdsmarkedet. For at imødekomme dette problem har en række boligsociale helhedsplaner iværksat beskæftigelelsesindsatser. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger effekten af disse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer: den nødvendige dans

 
Ny rapport fra CFBU viser, hvordan et indgående samarbejde mellem kommune og boligselskaber er en af nøglerne til at vende udviklingen i udsatte boligområder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Håndbog om socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder

 
Ny håndbog fra CFBU giver gode råd til at opstarte og drive en socialøkonomisk virksomhed i et udsat boligområde.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Film: Boligambassadører der gør en forskel

 
Hvad driver en frivillig boligambassadør i et udsat boligområde?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Film om naboskab: Biavlerne i urbanplanen

 
Svirrende bivinger og naboskab – hvordan hænger det sammen?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Ny undersøgelse: Kriminalitetsforebyggelse virker

 
Antallet af kriminelle unge er siden 2009 faldet med 24 % i udsatte boligområder. Ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling viser, at helhedsplaner med et socialt formål har en del af æren for faldet.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Beboerne som motor i udviklingen

 
Succesfulde boligsociale indsatser kan ofte tilskrives en vellykket involvering af beboere, frivillige og andre ildsjæle, der med deres kompetencer, viden og virkelyst gør områderne mindre afhængige af hjælp udefra. Rapporten samler diverse oplæg fra CFBU's seminar om ressourcebaserede metoder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsocialt Overblik

 
Det er blevet populært i de boligsociale helhedsplaner at benytte frivillige beboerambassadører til at komme i kontakt med beboerne i udsatte boligområder. Det er et af resultaterne af Center for Boligsocial Udviklings kortlægning af boligsociale indsatser, der er blevet støttet af Landsbyggefonden i perioden 2006-2010.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Naboskab i udsatte områder

 
Der er gode grunde til fortsat at arbejde på at styrke naboskabet i udsatte boligområder, viser en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling - CFBU. Rapporten sætter for første gang tal på naboskabet i udsatte boligområder sammenlignet med andre danske byområder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Projekt Bydelsmødre, en samlet evaluering.

 
I Bydelsmødreprojekterne bygger man på de ressourcer, der findes blandt indvandrerkvinder i de udsatte boligområder og lader stærke indvandrerkvinder være formidlere mellem isolerede kvinder og det danske samfund.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Hotspot-indsatser giver signifikant færre kriminelle unge i udsatte boligområder

 
Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Fædreindsats i Udsatte Boligområder

 
Alle fædre ønsker det bedste for deres børn. Og netop fædre i udsatte boligområder kan gøre en aktiv indsats for at bakke op om børn og unge i boligområderne, viser et nyt dansk og nordisk litteraturstudie samt et feltstudie, som CFBU har lavet. Fædre som er synlige i lokalområdet og deltager i aktiviteter kan være inspirerende rollemodeller for de unge.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Børn og unges fritidsliv i fire udsatte områder

 
I de udsatte boligområder i Aarhus er lidt over en tredjedel af beboerne børn og unge under 18 år, mens det kun gælder for hver femte beboer i Aarhus som helhed. Med de mange børn og unge er der behov for et godt fritidsliv med mange forskellige aktivitetstilbud. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan fritidslivet i de udsatte boligområder ser ud?
Det Boligsociale Fællessekretariat

Fritidsjobkonsulenterne

 
Fritidsjobkonsulenterne hjælper unge fra udsatte boligområder med at finde et fritidsjob.
KAB

Danmark i forandring - udvikling i balance

 
Analyser af udviklingen i befolkningsforskydningen, vækstraterne og jobskabelsen i Danmark, der afdækker ændringerne i kommunernes strukturelle rammebetingelser og den afledte betydning for den kommunale service og økonomi.
KL - Kommunernes Landsforening

Bypolitik – det er noget vi gør!

 
Der er skærpet bevidsthed om, at byudvikling kræver andet og mere end en politisk vedtaget plan. Det handler om at skabe bred forståelse og ejerskab hos byens aktører. Byudvikling er et fælles projekt, hvor alle kan bidrage.
KL - Kommunernes Landsforening

Styringsdialog – Et værktøj til samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer

 
BL og KL har i fællesskab udarbejdet en ny pjece om styringsreformen i den almene boligsektor. Pjecen ”Styringsdialog – et værktøj til samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer” giver en række værktøjer og ideer til, hvordan kommune og boligorganisation kan komme godt i gang med styringsdialogen.
KL - Kommunernes Landsforening