Boligsociale indsatser

Filtrer
 

Konflikter i boligområder: Opfattelser og håndtering

 
Publikationen undersøger områdemedarbejdere, lokalpoliti og aktive beboeres opfattelser og håndtering af konflikter og normbrud med fokus på unge. Materialet kan bruges som erfaringsgrundlag for folk, der arbejder i og med udsatte boligområder.
Statens Byggeforskningsinstitut

Børn og unges fritidsliv i fire udsatte områder

 
I de udsatte boligområder i Aarhus er lidt over en tredjedel af beboerne børn og unge under 18 år, mens det kun gælder for hver femte beboer i Aarhus som helhed. Med de mange børn og unge er der behov for et godt fritidsliv med mange forskellige aktivitetstilbud. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan fritidslivet i de udsatte boligområder ser ud?
Det Boligsociale Fællessekretariat

Projekt Bydelsmødre, en samlet evaluering.

 
I Bydelsmødreprojekterne bygger man på de ressourcer, der findes blandt indvandrerkvinder i de udsatte boligområder og lader stærke indvandrerkvinder være formidlere mellem isolerede kvinder og det danske samfund.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Styringsdialog – Et værktøj til samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer

 
BL og KL har i fællesskab udarbejdet en ny pjece om styringsreformen i den almene boligsektor. Pjecen ”Styringsdialog – et værktøj til samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer” giver en række værktøjer og ideer til, hvordan kommune og boligorganisation kan komme godt i gang med styringsdialogen.
KL - Kommunernes Landsforening

Boligsociale indsatser og huslejestøtte: Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010 pulje

 
Landsbyggefonden har i perioden 2006-10 uddelt en pulje på i alt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Denne rapport kortlægger, hvilke boligområder pengene er gået til, og foretager en programevaluering af puljen.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Bypolitik – det er noget vi gør!

 
Der er skærpet bevidsthed om, at byudvikling kræver andet og mere end en politisk vedtaget plan. Det handler om at skabe bred forståelse og ejerskab hos byens aktører. Byudvikling er et fælles projekt, hvor alle kan bidrage.
KL - Kommunernes Landsforening

Beboerne som motor i udviklingen

 
Succesfulde boligsociale indsatser kan ofte tilskrives en vellykket involvering af beboere, frivillige og andre ildsjæle, der med deres kompetencer, viden og virkelyst gør områderne mindre afhængige af hjælp udefra. Rapporten samler diverse oplæg fra CFBU's seminar om ressourcebaserede metoder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsociale beskæftigelsesindsatser – Effektmåling af boligsociale beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder i Danmark.

 
I mange udsatte boligområder i Danmark er en stor andel af beboerne uden tilknytning til arbejdsmarkedet. For at imødekomme dette problem har en række boligsociale helhedsplaner iværksat beskæftigelelsesindsatser. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger effekten af disse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

”Procesevaluering af boligsociale indsatser” Kvalitativ kortlægning af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje med fokus på projektorganisation og samarbejde

 
Denne rapport er den anden delrapport i evalueringen af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Delrapporten har fokus på procesevalueringen, og kortlægger – med udgangspunkt i casestudier i 13 udvalgte boligområder – projektorganiseringen og det generelle samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Når fogeden banker på - fogedsager og effektive udsættelser af lejere

 
Denne undersøgelse ser nærmere på årsager til og konsekvenser af, at lejere bliver udsat af deres bolig samt mulighederne for at forbygge udsættelser. Der bliver også sat fokus på betydningen af de kommunale forskelle i håndteringen af udsættelsessager, og hvordan det påvirker antallet af udsættelser. Samt boligorganisationernes rolle i forebyggelse og udsættelse.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Fritidsjobkonsulenterne

 
Fritidsjobkonsulenterne hjælper unge fra udsatte boligområder med at finde et fritidsjob.
KAB

Håndholdte indsatser for beboere i udsatte boligområder

 
Områdesekretariatet i Fredericias udsatte boligområder har igangsat aktiviteter, der har til formål at involvere de beboere, der ellers ikke er aktivt deltagende i områdernes aktiviteter.
Områdesekretariatet – De Boligsociale Helhedsplaner

Samarbejde mellem boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu, og Fredericia Kommune

 
Fredericia Kommune har etableret et tværfagligt kommunalt samarbejde og sammen med to lokale boligorganisationer har de forpligtet sig til at samarbejde om at løfte to boligområder i byen.
Boligkontoret Fredericia og boli.nu samt De Boligsociale Helhedsplaner (områdesekretariatet)

Splejseordningen

 
Fredericia kommune og De Boligsociale Helhedsplaner "splejser" om en socialrådgiver/jobkonsulent. Medarbejderen er ansat af Fredericia kommunen, men arbejder under daglig ledelse af projektchefen for De Boligsociale Helhedsplaner.
Områdesekretariatet i De Boligsociale Helhedsplaner - Esbjerg Kommune

Boligsociale indsatser og huslejestøtte Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje

 
Denne rapport er en midtvejsrapport i en længerevarende evaluering af Landsbyggefondens 2006-10-pulje. Landsbyggefonden har i perioden mellem 2006 og 2010 uddelt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte i udsatte boligområder. Formålet er at vende og modvirke en negativ udvikling i områderne.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Danmark i forandring - udvikling i balance

 
Analyser af udviklingen i befolkningsforskydningen, vækstraterne og jobskabelsen i Danmark, der afdækker ændringerne i kommunernes strukturelle rammebetingelser og den afledte betydning for den kommunale service og økonomi.
KL - Kommunernes Landsforening