Boligsociale indsatser

Filtrer
 

”Procesevaluering af boligsociale indsatser” Kvalitativ kortlægning af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje med fokus på projektorganisation og samarbejde

 
Denne rapport er den anden delrapport i evalueringen af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Delrapporten har fokus på procesevalueringen, og kortlægger – med udgangspunkt i casestudier i 13 udvalgte boligområder – projektorganiseringen og det generelle samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Beboerne som motor i udviklingen

 
Succesfulde boligsociale indsatser kan ofte tilskrives en vellykket involvering af beboere, frivillige og andre ildsjæle, der med deres kompetencer, viden og virkelyst gør områderne mindre afhængige af hjælp udefra. Rapporten samler diverse oplæg fra CFBU's seminar om ressourcebaserede metoder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsociale beskæftigelsesindsatser – Effektmåling af boligsociale beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder i Danmark.

 
I mange udsatte boligområder i Danmark er en stor andel af beboerne uden tilknytning til arbejdsmarkedet. For at imødekomme dette problem har en række boligsociale helhedsplaner iværksat beskæftigelelsesindsatser. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger effekten af disse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsociale indsatser og huslejestøtte Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje

 
Denne rapport er en midtvejsrapport i en længerevarende evaluering af Landsbyggefondens 2006-10-pulje. Landsbyggefonden har i perioden mellem 2006 og 2010 uddelt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte i udsatte boligområder. Formålet er at vende og modvirke en negativ udvikling i områderne.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Boligsociale indsatser og huslejestøtte: Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010 pulje

 
Landsbyggefonden har i perioden 2006-10 uddelt en pulje på i alt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Denne rapport kortlægger, hvilke boligområder pengene er gået til, og foretager en programevaluering af puljen.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Boligsocialt Overblik

 
Det er blevet populært i de boligsociale helhedsplaner at benytte frivillige beboerambassadører til at komme i kontakt med beboerne i udsatte boligområder. Det er et af resultaterne af Center for Boligsocial Udviklings kortlægning af boligsociale indsatser, der er blevet støttet af Landsbyggefonden i perioden 2006-2010.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Børn og unges fritidsliv i fire udsatte områder

 
I de udsatte boligområder i Aarhus er lidt over en tredjedel af beboerne børn og unge under 18 år, mens det kun gælder for hver femte beboer i Aarhus som helhed. Med de mange børn og unge er der behov for et godt fritidsliv med mange forskellige aktivitetstilbud. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan fritidslivet i de udsatte boligområder ser ud?
Det Boligsociale Fællessekretariat

Bypolitik – det er noget vi gør!

 
Der er skærpet bevidsthed om, at byudvikling kræver andet og mere end en politisk vedtaget plan. Det handler om at skabe bred forståelse og ejerskab hos byens aktører. Byudvikling er et fælles projekt, hvor alle kan bidrage.
KL - Kommunernes Landsforening

Danmark i forandring - udvikling i balance

 
Analyser af udviklingen i befolkningsforskydningen, vækstraterne og jobskabelsen i Danmark, der afdækker ændringerne i kommunernes strukturelle rammebetingelser og den afledte betydning for den kommunale service og økonomi.
KL - Kommunernes Landsforening

Fædreindsats i Udsatte Boligområder

 
Alle fædre ønsker det bedste for deres børn. Og netop fædre i udsatte boligområder kan gøre en aktiv indsats for at bakke op om børn og unge i boligområderne, viser et nyt dansk og nordisk litteraturstudie samt et feltstudie, som CFBU har lavet. Fædre som er synlige i lokalområdet og deltager i aktiviteter kan være inspirerende rollemodeller for de unge.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Film om naboskab: Biavlerne i urbanplanen

 
Svirrende bivinger og naboskab – hvordan hænger det sammen?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Film: Boligambassadører der gør en forskel

 
Hvad driver en frivillig boligambassadør i et udsat boligområde?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Fritidsjobkonsulenterne

 
Fritidsjobkonsulenterne hjælper unge fra udsatte boligområder med at finde et fritidsjob.
KAB

Håndbog om socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder

 
Ny håndbog fra CFBU giver gode råd til at opstarte og drive en socialøkonomisk virksomhed i et udsat boligområde.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Håndholdte indsatser for beboere i udsatte boligområder

 
Områdesekretariatet i Fredericias udsatte boligområder har igangsat aktiviteter, der har til formål at involvere de beboere, der ellers ikke er aktivt deltagende i områdernes aktiviteter.
Områdesekretariatet – De Boligsociale Helhedsplaner

Hotspot-indsatser giver signifikant færre kriminelle unge i udsatte boligområder

 
Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling