By & bolig

På denne side finder du integrationsviden om temaet By & bolig.
 

Fædreindsats i Udsatte Boligområder

 
Alle fædre ønsker det bedste for deres børn. Og netop fædre i udsatte boligområder kan gøre en aktiv indsats for at bakke op om børn og unge i boligområderne, viser et nyt dansk og nordisk litteraturstudie samt et feltstudie, som CFBU har lavet. Fædre som er synlige i lokalområdet og deltager i aktiviteter kan være inspirerende rollemodeller for de unge.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Kommunerne på banen

 
Et indgående samarbejde mellem kommune og boligselskaber er en af nøglerne til at vende udviklingen i udsatte boligområder. Boligselskaberne sidder med lokalkendskabet til beboerne og boligområdet, mens det kommunale system kan være indgangen til f.eks. uddannelse og beskæftigelse for beboerne. Alligevel er samarbejdet mellem kommune og boligselskaber ofte udfordrende.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer: den nødvendige dans

 
Ny rapport fra CFBU viser, hvordan et indgående samarbejde mellem kommune og boligselskaber er en af nøglerne til at vende udviklingen i udsatte boligområder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Hotspot slutevaluering

 
Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne, konkluderer CFBU's slutevaluering af hotspotpuljen.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse

 
Sociale indsatser i udsatte boligområder giver signifikant færre kriminelle unge, viser CFBU's undersøgelse af kriminalitetsforebyggelse i landets udsatte boligområder. Antallet af kriminelle unge er siden 2009 faldet med 24 % i udsatte boligområder. Undersøgelsen viser, at helhedsplaner med et socialt formål har en del af æren for faldet.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Fokus på Sårbare Familier

 
Der er en særlig risiko for mere end hver tredje af de unge under 18 i udsatte boligområder for at komme ind i en negativ spiral, viser ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). En af løsningerne er indsatser, der fokuserer på de udsatte familier.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Hele vejen rundt

 
Kriminelle unge koster samfundet dyrt, viser ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). I Vollsmose i Odense har man imidlertid knækket koden og fået 53 af de mest belastede unge i uddannelse og arbejde. Tre af drengene har valgt at fortælle deres historie, og om hvordan indsatsen har ændret deres liv.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Mentorer i udsatte boligområder

 
De mest udsatte unge er ofte en vanskelig opgave for de sociale myndigheder. Engagerede mentorer kan være en sidste udvej. Men det er en kunst at gennemføre en god mentorindsats. Denne håndbog viser hvordan.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Tryghed i udsatte boligområder - Årsager til utryghed, indsatser for tryghed og tryghedsmåling i udsatte boligområder.

 
Der er udbredt utryghed blandt beboerne i Danmarks udsatte boligområder. Det skyldes bl.a. hærværk og utryghedsskabende adfærd, og i mindre grad egentlig kriminalitet. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har kortlagt kilderne til utryghed og udpeger indsatser, der kan bekæmpe utryghed i udsatte boligområder
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsociale lektiecaféer - En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder.

 
Uddannelse er en af de vigtigste veje til at bryde den sociale arv. Boligsociale lektiecaféer arbejder for, at flere tager en ungdomsuddannelse, og har samtidig fokus på de problemstillinger og udfordringer, som præger mange børn og unge i udsatte områder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Problemorienteret politiarbejde - Kortlægning og effektmåling af problemorienterede politiindsatser i udsatte boligområder.

 
Problemorienteret politiarbejde er en kriminalpræventiv fremgangsmåde, som politiet anvender i flere af landets udsatte boligområder. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger resultaterne af et lokalt forankret samarbejde mellem politi og boligområde.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Kriminaliteten ud af boligområderne - Effekten af boligsociale helhedsplaners arbejde med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge.

 
I nogle af de mest udsatte boligområder i Danmark er kriminalitet blandt unge et tungtvejende problem, som skaber utryghed og er med til at isolere områderne fra det omkringliggende samfund. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger effekten af de boligsociale helhedsplaners arbejde med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Informationsstrømme - Erfaringer fra tre udsatte boligområder i Aarhus

 
Der kan være stor forskel på, hvordan og gennem hvilke medier beboere modtager informationer om deres boliger. På samme måde kan der være stor forskel på, hvordan medieomtale påvirker resten af samfundets syn på et boligområde. Rapporten fokuserer på begge dele. Forfatterne zoomer tæt på udvekslingen af medieinformationer ind og ud af tre forskellige boligområder i Aarhus
Det Boligsociale Fællessekretariat

Bypolitik – det er noget vi gør!

 
Der er skærpet bevidsthed om, at byudvikling kræver andet og mere end en politisk vedtaget plan. Det handler om at skabe bred forståelse og ejerskab hos byens aktører. Byudvikling er et fælles projekt, hvor alle kan bidrage.
KL - Kommunernes Landsforening

Mindre Kriminalitet i Udsatte Boligområder

 
Den såkaldte borgervendte kriminalitet ligger i 20 af de 90 mest udsatte boligområder over landsgennemsnittet. Det skaber utryghed for beboerne og et dårligt omdømme for boligområderne. Men i Gellerup/Toveshøj ved Aarhus har et samarbejde mellem politi, kommune og civilsamfund mindsket antallet af anmeldelser og borgervendt kriminalitet med 35 % siden 2007.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2002-2008

 
Formålet med undersøgelsen har først og fremmest været at belyse effekten af kvarterløftene. Er kvarterene blevet mere attraktive med bedre boliger og omgivelser? Hvordan har den sociale og økonomiske udvikling været? Er der blevet færre personer på offentlig forsørgelse og flere indbyggere i job, er bylivet i kvartererne blevet bedre?
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Konflikter i boligområder: Opfattelser og håndtering

 
Publikationen undersøger områdemedarbejdere, lokalpoliti og aktive beboeres opfattelser og håndtering af konflikter og normbrud med fokus på unge. Materialet kan bruges som erfaringsgrundlag for folk, der arbejder i og med udsatte boligområder.
Statens Byggeforskningsinstitut

Kvarterløft – 10 Years of Urban Regeneration

 
Kvarterløftprojekterne fejrede deres ti års jubilæum i 2007. Denne publikation præsenterer resultaterne og indsamler erfaringer fra de tolv kvarterløftområder og Urbanområdet i Århus.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration