Nationale strategier

Filtrer
 

Indvandring, integration og etnisk segregation - udviklingen i indvandrernes bosætning siden 1985

 
Denne rapport belyser udviklingen i indvandrernes bosætning fra 1985-2008 baseret på et unikt datasæt om alle indvandrere i Danmark og deres bosætning i denne periode. Rapporten analyserer årsagerne til bosætningen, og hvordan de multietniske byområder er opstået. Sammenhængen mellem indvandrernes bosætning og deres integration i samfundet belyses.
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Udsatte boligområder - værktøjskassen

 
Værktøjskassen udsatte boligområder indeholder en lang række redskaber og indsatser til at styrke indsatsen i de udsatte boligområder. Regeringens mål er at reducere antallet af udsatte boligområder med 1/4 inden udgangen af 2016 og halvere antallet inden udgangen af 2021
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Housing policy in the Nordic countries and its implications for the housing of immigrants

 
In this publication is made a comparison of housing policies in four Nordic countries; Denmark, Finland, Norway and Sweden. The purpose is to find explanations for why the housing situation of immigrants varies so greatly across the countries.
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Initiativkatalog – Strategisk samarbejde om ghettoområder

 
Initiativkataloget indeholder en oversigt over redskaber, som kan bruges af kommuner og boligorganisationer, der ønsker at styrke indsatsen i udsatte boligområder.
Flere samarbejdende ministerier