Initiativkatalog – Strategisk samarbejde om ghettoområder

Udgivet af: Flere samarbejdende ministerier februar 2011
Initiativkataloget indeholder en oversigt over redskaber, som kan bruges af kommuner og boligorganisationer, der ønsker at styrke indsatsen i udsatte boligområder.

En af den nye ghettostrategis kerneinitiativer handler om etableringen af et strategisk samarbejde mellem regeringen og de 17 kommuner, der huser ghettoområder.

I slutningen af januar 2011 afholdte fem ministre – beskæftigelses-, integrations-, justits, undervisnings- og socialministeren – møder med borgmestre og ledende embedsmænd fra de 17 kommuner. Mødet var startskuddet til en proces, som i april munder ud i indgåelsen af såkaldte Initiativaftaler mellem regeringen og hver af de 17 kommuner. I Initiativaftalerne forpligter kommunerne sig til at styrke indsatsen i deres ghettoområder. Initiativaftalerne, der er stærkt inspireret af Integrationsministeriets partnerskabsaftaler, har især to formål. For det første skal de motivere kommuner og boligorganisationer til at gå indholdet af den nuværende indsats efter i sømmene og se på, om både eksisterende og nye redskaber i indsatsen overfor ghettoerne bliver brugt optimalt. For det andet skal aftalerne give anledning til overvejelser om organiseringen af den nuværende indsats – fx hvordan man sikrer en god opgave- og ansvarsfordeling, tværgående samarbejde mellem forvaltningsenheder i kommunerne, korte kommunikations- og kommandoveje osv.

For at understøtte arbejdet med udarbejdelsen af initiativaftaler har de fem ministerier bag det strategiske samarbejde nu sammensat initiativkataloget "Strategisk samarbejde om ghettoområder" med udvalgte redskaber, som kan have en gavnlig effekt i indsatsen.

Initiativkataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem det forhenværende Socialministerium, det forhenværende Integrationsministerium, det forhenværende Beskæftigelsesministerium, Justitsministeriet og  det forhenværende Undervisningsministerium

Kontakt

Flere samarbejdende ministerier