Udsatte boligområder - værktøjskassen

Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter august 2013
Værktøjskassen udsatte boligområder indeholder en lang række redskaber og indsatser til at styrke indsatsen i de udsatte boligområder. Regeringens mål er at reducere antallet af udsatte boligområder med 1/4 inden udgangen af 2016 og halvere antallet inden udgangen af 2021

Værktøjskassen indeholder en række redskaber, indsatser og initiativer, der kan styrke indsatsen i de udsatte boligområderne. Hovedelementerne i værktøjskassen falder inden for temaerne 1) en effektiv styring af den boligsociale indsats, 2) beboersammensætning med fokus på indsatsområder som bl.a. beskæftigelse, tryghed, integration og uddannelse, 3) boliger og områder. Her er fokuspunktet på de fysiske forandringer i boligområder. Her er temaerne centreret om renovering, nedrivning og infrastrukturændringer

Materialet kan anvendes af både beslutningstagere og i det udførende led. 

Kontakt

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Specialkonsulent Klavs Odgaard Christensen
Gammel Mønt 4, 1117 Kbh. K
Tlf.: 41717777