Nationale strategier

 

Udsatte boligområder - værktøjskassen

 
Værktøjskassen udsatte boligområder indeholder en lang række redskaber og indsatser til at styrke indsatsen i de udsatte boligområder. Regeringens mål er at reducere antallet af udsatte boligområder med 1/4 inden udgangen af 2016 og halvere antallet inden udgangen af 2021
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Initiativkatalog – Strategisk samarbejde om ghettoområder

 
Initiativkataloget indeholder en oversigt over redskaber, som kan bruges af kommuner og boligorganisationer, der ønsker at styrke indsatsen i udsatte boligområder.
Flere samarbejdende ministerier