Nationale strategier

 

Indvandring, integration og etnisk segregation - udviklingen i indvandrernes bosætning siden 1985

 
Denne rapport belyser udviklingen i indvandrernes bosætning fra 1985-2008 baseret på et unikt datasæt om alle indvandrere i Danmark og deres bosætning i denne periode. Rapporten analyserer årsagerne til bosætningen, og hvordan de multietniske byområder er opstået. Sammenhængen mellem indvandrernes bosætning og deres integration i samfundet belyses.
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Housing policy in the Nordic countries and its implications for the housing of immigrants

 
In this publication is made a comparison of housing policies in four Nordic countries; Denmark, Finland, Norway and Sweden. The purpose is to find explanations for why the housing situation of immigrants varies so greatly across the countries.
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet