Nationale strategier

Filtrer
 

Initiativkatalog – Strategisk samarbejde om ghettoområder

 
Initiativkataloget indeholder en oversigt over redskaber, som kan bruges af kommuner og boligorganisationer, der ønsker at styrke indsatsen i udsatte boligområder.
Flere samarbejdende ministerier

Udsatte boligområder - værktøjskassen

 
Værktøjskassen udsatte boligområder indeholder en lang række redskaber og indsatser til at styrke indsatsen i de udsatte boligområder. Regeringens mål er at reducere antallet af udsatte boligområder med 1/4 inden udgangen af 2016 og halvere antallet inden udgangen af 2021
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Indvandring, integration og etnisk segregation - udviklingen i indvandrernes bosætning siden 1985

 
Denne rapport belyser udviklingen i indvandrernes bosætning fra 1985-2008 baseret på et unikt datasæt om alle indvandrere i Danmark og deres bosætning i denne periode. Rapporten analyserer årsagerne til bosætningen, og hvordan de multietniske byområder er opstået. Sammenhængen mellem indvandrernes bosætning og deres integration i samfundet belyses.
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Housing policy in the Nordic countries and its implications for the housing of immigrants

 
In this publication is made a comparison of housing policies in four Nordic countries; Denmark, Finland, Norway and Sweden. The purpose is to find explanations for why the housing situation of immigrants varies so greatly across the countries.
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet