Beredskabet i Gellerup. En effektiv strategi mod kriminalitet i et udsat boligområde

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling februar 2011
Over fire år er antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet som f.eks. vold, tyveri og indbrud faldet med 35 procent i Gellerup/Toveshøj. Et stærkt beredskab, et udbygget samarbejde mellem de lokale aktører og uformel kontakt mellem politi og unge er hovedårsagerne til, at Gellerup/Toveshøj er blevet et tryggere sted at bo.

Caseundersøgelse af et markant eksempel

Det kriminalpræventive samarbejde i boligområdet Gellerup/Toveshøj fremhæves ofte som et eksempel på en virkningsfuld strategi mod kriminalitet i udsatte boligområder. I perioden 2007-2010, hvor samarbejdet har været fuldt udbygget er antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet i området faldet med 35 procent. Men hvad er det særlige ved dette samarbejde og kan det dokumenteres, at det virker? For at svare på disse spørgsmål har CFBU undersøgt det kriminalpræventive samarbejde i Gellerup/Toveshøj.

Sådan har vi gjort

CFBU har i udgangspunktet valgt at sammenligne Gellerup/Toveshøj med et andet udsat boligområde i Århus, Bispehaven, hvor anmeldelsesraten de seneste år er steget. Baseret på videnskabelig litteratur, socioøkonomisk statistik og interviews med nøgleaktører i områderne analyseres de to områders udvikling. Den socioøkonomiske statistik indbefatter bl.a. ungdomsarbejdsløshed, fattige børnefamilier og børn med sociale underretninger, mens der er foretaget 20 interviews med de væsentligste lokale nøgleaktører i de to områder bl.a. det lokale politi, kommunen, de boligsociale medarbejdere, boligforeningerne og klublederne.

Resultaterne

Undersøgelsen kan sandsynliggøre, at det er det velfungerende kriminalpræventive samarbejde i Gellerup/Toveshøj, der er årsag til faldet i anmeldelser i området. Det tætte samarbejde mellem bl.a. det lokale politi, kommunen, boligforeningen, foreninger og beboere bidrager både til kriminalitetsforebyggelse og aktiv indgriben ved kriminelle handlinger. Samarbejdet viser især sit værd i forhold til unge i den kriminelle risikozone, hvor koordinering og videndeling er afgørende for at undgå, at lillebror ender som storebror.

Læs også
Teen City 24.11.2014
Byer for Alle: Evalueringsrapport 20.11.2012
Hotspot slutevaluering 18.02.2016