Byer for Alle: Evalueringsrapport

Udgivet af: Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration juli 2007
Materialet evaluerer indsatsen Byer for Alle og kommer med anbefalinger til, hvordan en lignende indsats bedst iværksættes og organiseres i fremtiden.

Materialet er en evaluering af indsatsen Byer for Alle, der fandt sted i fem udsatte boligområder i hhv. Høje Taastrup, Randers, Karlebo, København og Ishøj.

Det overordnede formål med Byer for Alle var at forbedre beskæftigelsen og den lokale velfærd i bred forstand i de udsatte by- og boligområder. Centralt i Byer for Alle var kravet om, at der skal etableres lokale partnerskaber. Projekterne under "Byer for Alle" skal således inddrage private virksomheder og borgerne i løsningen af de enkelte byområders problemer. Herudover stilles der krav om, at indsatsen er helhedsorienteret og tvær-sektoriel. En vigtig del af Byer for Alle indsatsen er således ligeledes at skabe et bedre samarbejde på tværs af de traditionelle kommunale forvaltningsgrene.

Hovedkonklusionen på rapporten er, at indsatsen har haft en betydelig lokal virkning på beskæftigelsen blandt indvandrere i de fem udsatte boligområder i perioden 2002-2007.

Materialet kommer med en række anbefalinger til, hvorledes tilsvarende indsatser fremover kan tilrettelægges, fokuseres og gennemføres:

  • Fokuser på beskæftigelse
  • Vær helhedsorienteret og samtidig fokuseret
  • Fokusér på integration som en del af en større social problemstilling Integrationsindsatsen – og Byer for Alle – skal mainstreames i den almindelige sociale indsats
  • Brug partnerskaber til forankring – ikke til styring
  • Ansvaret skal følge pengene – og ansvaret skal entydigt forankres i den kommunale forvaltning
  • Borgerinddragelse
  • Indsatser skal være resultatstyrede – oppefra og ned


Materialet henvender sig til politikere, kommunale medarbejdere, boligforeninger samt folk, der beskæftiger sig med integration i udsatte boligområder. Materialet kan bruges som inspiration til fremtidige indsatser i udsatte boligområder.

Kontakt

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration