Byer for alle for retten

Udgivet af: Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration september 2007 udløbet
”Byer for alle” er et integrationsprojekt, hvor der gennem et forsøg med offentlig-private partnerskaber omkring beskæftigelse og ungeindsats, søges skabt modeller for fremtidige integrationsindsatser.

I november 2006 deltog et halvt hundrede fagfolk og eksperter i en ”retssag” om projektet. Her var ingen på anklagebænken, men indsatsen blev belyst i dramatisk form. Forløbet er skildret i bogen ”Byer for alle for retten” som indeholder diskussioner med en lang række spørgsmål og anbefalinger til fremtidige indsatser i udsatte by- og boligområder.

Byer for alle indsatsen foregik i Tåstrupgaard (Høje-Taastrup Kommune), Ishøj, Nordbyen i Randers, Tingbjerg-Utterslevhuse i Københavns Kommune, samt i et område i Karlebo Kommune.  I bogen diskuteres i dramatisk form, hvilken beskæftigelsesindsats, der er bedst egnet: skal man søge at få ledige i arbejde på 24 timer, som var temaet i Jobexpressen i Tåstrupgaard? Eller skal man gradvist nærme de ledige til arbejdsmarkedet, således at man løser et problem ad gangen? Udgangspunktet er her at mange ledige har andre problemer end ledighed, måske misbrugsproblemer, fobier eller andet. Tilsvarende diskuterede man, hvordan man bedst laver en indsats for de unge i de udsatte boligområder: skal man satse på de formelle kompetencer og give lektiehjælp eller arbejde med de unge, hvor de kan få succes og selvtillid, idet mange har nederlag bag sig?

De enkelte artikler i bogen kan læses uafhængigt af hinanden. Bogen afsluttes med en række spørgsmål og anbefalinger til fremtidige indsatser i udsatte by- og boligområder. Materialet henvender sig til folk, der beskæftiger sig med integration i udsatte boligområder, og kan bruges som inspiration til fremtidige indsatser i udsatte boligområder.

Kontakt

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration