Områdebaserede indsatser

 

Hotspot slutevaluering

 
Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne, konkluderer CFBU's slutevaluering af hotspotpuljen.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2002-2008

 
Formålet med undersøgelsen har først og fremmest været at belyse effekten af kvarterløftene. Er kvarterene blevet mere attraktive med bedre boliger og omgivelser? Hvordan har den sociale og økonomiske udvikling været? Er der blevet færre personer på offentlig forsørgelse og flere indbyggere i job, er bylivet i kvartererne blevet bedre?
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Kvarterløft – 10 Years of Urban Regeneration

 
Kvarterløftprojekterne fejrede deres ti års jubilæum i 2007. Denne publikation præsenterer resultaterne og indsamler erfaringer fra de tolv kvarterløftområder og Urbanområdet i Århus.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration