Hotspotmodellen - Fælles fodslag for tryggere boligområder.

Hvordan bliver udsatte boligområder trygge at færdes i, og hvordan kommer man kriminaliteten i disse områder til livs?

De ovenstående spørgsmål, har gennem længere tid har været til debat i offentligheden, og som der også er blevet sat øget fokus på i det boligsociale arbejde. Som svar på dette startede Københavns Kommune i 2009 et forsøg med hotspotprogrammet og udpegede to områder som 'hotspots', henholdsvis Akacieparken og Sjælør Boulevard.

Hvad er et hotspot?

Et hotspot er et område, hvor beboerne oplever større utryghed, og hvor der er flere anmeldelser af kriminalitet end for det kommunale gennemsnit. I disse områder har Københavns Kommune iværksat et hotspotprogram efter forbillede fra Rotterdam. Tryghed udgør det primære mål for hotspotprogrammet, og  fokus er ikke derfor kun er på at bekæmpe den objektive kriminalitetsrisiko, men også på at mindske borgernes følelse af utryghed i hotspotområdet.

Konkrete anbefalinger til fremtidige hotspots

CFBU's vidensindsamling om hotspot sammenfatter information om hotspotmodellen og de foreløbige erfaringer fra de aktører, der tager del i arbejdet med hotspotprogrammerne i København og Rotterdam. Vidensindsamlingen kommer på denne baggrund med en række konkrete anbefalinger til kommuner eller boligorganisationer, der ønsker at arbejde med tryghedsskabende og kriminalpræventive indsatser.