Kvarterløft – 10 Years of Urban Regeneration

Udgivet af: Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration oktober 2007
Kvarterløftprojekterne fejrede deres ti års jubilæum i 2007. Denne publikation præsenterer resultaterne og indsamler erfaringer fra de tolv kvarterløftområder og Urbanområdet i Århus.

Kvarterløftinitiativet er et forsøg på at ‘løfte’ udsatte boligområder i Danmark gennem en helhedsorienteret tilgang baseret på borgerinddragelse og offentlig-private partnerskaber. Initiativet startede i 1997 og blev afsluttet med to store konferencer i København i oktober 2007. Ti år med kvarterløft har resulteret i mange interessante resultater. Denne bog præsenterer de resultater og erfaringer, som man har opnået, således at andre byer over hele verden kan nyde godt af den viden, der er indsamlet i forbindelse med kvarterløft i Danmark.

Første halvdel af publikationen indeholder en serie artikler, der diskuterer forskellige aspekter ved kvarterløftkonceptet. Emnerne dækker blandt andet kvarterløft i international og forskningsmæssig belysning, evaluering, borgerinddragelse, branding, integration og organisering.

Anden del af publikationen beskriver de tretten områder (Holmbladsgade, Kongens Enghave, Femkanten, Indre Bispebjerg/Nordvest, Ydre Nørrebro, Avedøre Stationsby, Brøndby Strand i Brøndby, Vollsmose i Odense, Kolding, Aalborg Øst, Randers, Vestbyen i Horsens og Urbanområdet i Århus) fra forskellige tematiske vinkler. Hver artikel fortæller sin egen historie og kan læses uafhængigt af de andre.

Kvarterløftinitiativet er lukket ned, men erfaringerne herfra er stadig vigtige, da mange nye områdebaserede indsatser bygger videre på kvarterløftsplatformen. Publikationen er på engelsk og henvender sig ikke blot til udenlandske eksperter i bypolitik, men også til danske boligselskaber, kommuner og statslige beslutningstagere, som er interesserede i at løse problemer i udsatte boligområder.

Kontakt

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration