Områdebaserede indsatser

 

Buisness Improvements Districts

 
BID-modellen er en organisatorisk ramme, der fremmer lokalt engagement og tilfører ressourcer til kvarteret. Erfaringerne fra BID-modellen viser, at både forfaldne og stagnerede kvarterer kan blive til særligt attraktive områder. Et BID er en model, der kan inspirere danske byer til at forny sig til gavn for erhvervsliv, civilsamfund og det
Realdania

Indsatser i udsatte boligområder. Hvad virker, hvorfor og hvordan?

 
Dette studie undersøger, hvordan områdebaserede indsatser kan skabe ændringer i udsatte boligområder i Danmark, og hvilke effekter der kan identificeres af disse indsatser. Formålet med rapporten er at øge viden om effekterne af områdebaserede indsatser. Vi fokuserer på beboersammensætning, arbejdsmarkedstilknytning samt beboernes tilfredshed med deres boligområde.

Beredskabet i Gellerup. En effektiv strategi mod kriminalitet i et udsat boligområde

 
Over fire år er antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet som f.eks. vold, tyveri og indbrud faldet med 35 procent i Gellerup/Toveshøj. Et stærkt beredskab, et udbygget samarbejde mellem de lokale aktører og uformel kontakt mellem politi og unge er hovedårsagerne til, at Gellerup/Toveshøj er blevet et tryggere sted at bo.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Hotspotmodellen - Fælles fodslag for tryggere boligområder.

 
Hvordan bliver udsatte boligområder trygge at færdes i, og hvordan kommer man kriminaliteten i disse områder til livs?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Byer for Alle: Evalueringsrapport

 
Materialet evaluerer indsatsen Byer for Alle og kommer med anbefalinger til, hvordan en lignende indsats bedst iværksættes og organiseres i fremtiden.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration