Områdebaserede indsatser

Filtrer
 

Byer for Alle: Evalueringsrapport

 
Materialet evaluerer indsatsen Byer for Alle og kommer med anbefalinger til, hvordan en lignende indsats bedst iværksættes og organiseres i fremtiden.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Kvarterløft – 10 Years of Urban Regeneration

 
Kvarterløftprojekterne fejrede deres ti års jubilæum i 2007. Denne publikation præsenterer resultaterne og indsamler erfaringer fra de tolv kvarterløftområder og Urbanområdet i Århus.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2002-2008

 
Formålet med undersøgelsen har først og fremmest været at belyse effekten af kvarterløftene. Er kvarterene blevet mere attraktive med bedre boliger og omgivelser? Hvordan har den sociale og økonomiske udvikling været? Er der blevet færre personer på offentlig forsørgelse og flere indbyggere i job, er bylivet i kvartererne blevet bedre?
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hotspotmodellen - Fælles fodslag for tryggere boligområder.

 
Hvordan bliver udsatte boligområder trygge at færdes i, og hvordan kommer man kriminaliteten i disse områder til livs?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Beredskabet i Gellerup. En effektiv strategi mod kriminalitet i et udsat boligområde

 
Over fire år er antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet som f.eks. vold, tyveri og indbrud faldet med 35 procent i Gellerup/Toveshøj. Et stærkt beredskab, et udbygget samarbejde mellem de lokale aktører og uformel kontakt mellem politi og unge er hovedårsagerne til, at Gellerup/Toveshøj er blevet et tryggere sted at bo.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Indsatser i udsatte boligområder. Hvad virker, hvorfor og hvordan?

 
Dette studie undersøger, hvordan områdebaserede indsatser kan skabe ændringer i udsatte boligområder i Danmark, og hvilke effekter der kan identificeres af disse indsatser. Formålet med rapporten er at øge viden om effekterne af områdebaserede indsatser. Vi fokuserer på beboersammensætning, arbejdsmarkedstilknytning samt beboernes tilfredshed med deres boligområde.

Buisness Improvements Districts

 
BID-modellen er en organisatorisk ramme, der fremmer lokalt engagement og tilfører ressourcer til kvarteret. Erfaringerne fra BID-modellen viser, at både forfaldne og stagnerede kvarterer kan blive til særligt attraktive områder. Et BID er en model, der kan inspirere danske byer til at forny sig til gavn for erhvervsliv, civilsamfund og det
Realdania

Hotspot slutevaluering

 
Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne, konkluderer CFBU's slutevaluering af hotspotpuljen.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling