By & bolig

På denne side finder du integrationsviden om temaet By & bolig.
 

Film om naboskab: Biavlerne i urbanplanen

 
Svirrende bivinger og naboskab – hvordan hænger det sammen?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Film: Boligambassadører der gør en forskel

 
Hvad driver en frivillig boligambassadør i et udsat boligområde?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Håndbog om socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder

 
Ny håndbog fra CFBU giver gode råd til at opstarte og drive en socialøkonomisk virksomhed i et udsat boligområde.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Helhedsplanens ABC

 
Helhedsplanens ABC - En praktisk guide til alle, der arbejder med at udvikle og implementere helhedsplaner.
Boligsocialnet

Social inklusion af unge i udsatte boligområder

 
Social inklusion af børn i udsatte boligområder (SIU) er et samarbejdsprojekt fra 2011-2014 i Øresundsregionen med partnerne Landskrona by, Københavns Kommune, Kristianstads Kommune og Bjuvs Kommune.
Landskrona stad

Partnerskab mellem Fredensborg Kommune, Vibo og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 
Partnerkskabsaftalen indeholder konkrete handelpunkter og indsatser inden for temaer som beskæftigelse, udlejningsregler, tryghed, integration og de fysiske rammer.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Tre trin til tryggere boligområder

 
CFBU er i udgivelsen "Tre trin til tryggere boligområder" kommet frem til tre hovedfokuspunkter, der er nødvendige at arbejde med hvis trygheden skal øges og kriminaliteten mindskes i de udsatte boligområder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Udsatte boligområder - værktøjskassen

 
Værktøjskassen udsatte boligområder indeholder en lang række redskaber og indsatser til at styrke indsatsen i de udsatte boligområder. Regeringens mål er at reducere antallet af udsatte boligområder med 1/4 inden udgangen af 2016 og halvere antallet inden udgangen af 2021
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Splejseordningen

 
Fredericia kommune og De Boligsociale Helhedsplaner "splejser" om en socialrådgiver/jobkonsulent. Medarbejderen er ansat af Fredericia kommunen, men arbejder under daglig ledelse af projektchefen for De Boligsociale Helhedsplaner.
Områdesekretariatet i De Boligsociale Helhedsplaner - Esbjerg Kommune

Samarbejde mellem boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu, og Fredericia Kommune

 
Fredericia Kommune har etableret et tværfagligt kommunalt samarbejde og sammen med to lokale boligorganisationer har de forpligtet sig til at samarbejde om at løfte to boligområder i byen.
Boligkontoret Fredericia og boli.nu samt De Boligsociale Helhedsplaner (områdesekretariatet)

Håndholdte indsatser for beboere i udsatte boligområder

 
Områdesekretariatet i Fredericias udsatte boligområder har igangsat aktiviteter, der har til formål at involvere de beboere, der ellers ikke er aktivt deltagende i områdernes aktiviteter.
Områdesekretariatet – De Boligsociale Helhedsplaner

Det Boligsociale Monitoreringssystem

 
Aarhus Kommune og boligselskaberne i 5. Kreds har i samarbejde udviklet et boligsocialt monitoreringssystem (BoSocData). Systemet er et strategisk værktøj, der bliver brugt til planlægning af indsatser i udsatte boligområder.
Aarhus Kommune i samarbejde med boligselskaberne i 5. Kreds (Aarhus)

Beboerinvolvering og samarbejde – Helhedsplan for Viby Syd

 
Beboerinvolvering og samarbejde har været centrale elementer i forbindelse med udviklingen og vedtagelsen af Helhedsplanen for Viby Syd. Inddragelse af beboerne har sikret stor opbakning til de mange forandringer i boligområdet, som helhedsplanen har medført.
Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde med Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling

Fritidsjobkonsulenterne

 
Fritidsjobkonsulenterne hjælper unge fra udsatte boligområder med at finde et fritidsjob.
KAB

Beboerne som motor i udviklingen

 
Succesfulde boligsociale indsatser kan ofte tilskrives en vellykket involvering af beboere, frivillige og andre ildsjæle, der med deres kompetencer, viden og virkelyst gør områderne mindre afhængige af hjælp udefra. Rapporten samler diverse oplæg fra CFBU's seminar om ressourcebaserede metoder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling