By & bolig

På denne side finder du integrationsviden om temaet By & bolig.
 

Hotspot-indsatser giver signifikant færre kriminelle unge i udsatte boligområder

 
Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Ny undersøgelse: Kriminalitetsforebyggelse virker

 
Antallet af kriminelle unge er siden 2009 faldet med 24 % i udsatte boligområder. Ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling viser, at helhedsplaner med et socialt formål har en del af æren for faldet.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Tryghedsindeks 2015

 
Politiets Tryghedsindeks er en måling af trygheden i: 1) De særligt udsatte boligområder i Danmark, 2) de fem største byer i Danmark, 3) de 12 politikredse i Danmark, 4) hele Danmark
Rigspolitiet

Omdømmeanalyse Urbanplanen

 
Når man spørger Urbanplanens beboere, hvad der er det mest negative ved at bo i Urbanplanen, svarer flest et dårligt omdømme. Nu er Urbanplanens omdømme for første gang blevet undersøgt.
Boligforeningen 3B

Chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder

 
Denne kortlægningsrapport belyser omfanget og karakteren af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder. Kortlægningen er foretaget for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Rapporten viser bl.a. at chikane og problemskabende adfærd er mere udbredt i særligt udsatte boligområder end i andre boligområder.
Als Research

Buisness Improvements Districts

 
BID-modellen er en organisatorisk ramme, der fremmer lokalt engagement og tilfører ressourcer til kvarteret. Erfaringerne fra BID-modellen viser, at både forfaldne og stagnerede kvarterer kan blive til særligt attraktive områder. Et BID er en model, der kan inspirere danske byer til at forny sig til gavn for erhvervsliv, civilsamfund og det
Realdania

Naboskab i udsatte områder

 
Der er gode grunde til fortsat at arbejde på at styrke naboskabet i udsatte boligområder, viser en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling - CFBU. Rapporten sætter for første gang tal på naboskabet i udsatte boligområder sammenlignet med andre danske byområder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Politiets Tryghedsindeks 2014

 
Politiets Tryghedsindeks er en måling af trygheden i: 1) De særligt udsatte boligområder i Danmark, 2) de fem største byer i Danmark, 3) de 12 politikredse i Danmark, 4) hele Danmark
Rigspolitiet

Indvandring, integration og etnisk segregation - udviklingen i indvandrernes bosætning siden 1985

 
Denne rapport belyser udviklingen i indvandrernes bosætning fra 1985-2008 baseret på et unikt datasæt om alle indvandrere i Danmark og deres bosætning i denne periode. Rapporten analyserer årsagerne til bosætningen, og hvordan de multietniske byområder er opstået. Sammenhængen mellem indvandrernes bosætning og deres integration i samfundet belyses.
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Boligsocialt Overblik

 
Det er blevet populært i de boligsociale helhedsplaner at benytte frivillige beboerambassadører til at komme i kontakt med beboerne i udsatte boligområder. Det er et af resultaterne af Center for Boligsocial Udviklings kortlægning af boligsociale indsatser, der er blevet støttet af Landsbyggefonden i perioden 2006-2010.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder

 
Vi kender i dag til en lang række sammenhænge mellem det fysiske og sociale miljø. Men der har manglet evidens for de sammenhænge i udsatte by- og boligområder. For fremadrettet at kunne arbejde evidensbaseret med fysiske indsatser i udsatte områder, må vi først fastslå, hvordan forskellige typer af fysiske forandringer påvirker det sociale miljø.
Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Fællesskaber i forandring

 
"Fællesskaber i forandring" - Tænketanken Byen 2025 belyser, hvordan en dansk tradition for at udvikle og styrkefællesskabet i udviklingen af danske byer indeholder en række forslag og anbefalinger til den fremtidige udvikling af byen og byens fællesskaber
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Byplanlægning der skaber tryghed

 
Hvis man vil arbejde med kriminalpræventiv byplanlægning, kan man tage udgangspunkt i otte hovedprincipper, som forskningen har vist er med til at nedbringe kriminalitet og skabe mere tryghed.
Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden

Danmark i forandring - udvikling i balance

 
Analyser af udviklingen i befolkningsforskydningen, vækstraterne og jobskabelsen i Danmark, der afdækker ændringerne i kommunernes strukturelle rammebetingelser og den afledte betydning for den kommunale service og økonomi.
KL - Kommunernes Landsforening

Unge, sport og kriminalitet - En undersøgelse af sportsklubbers kriminalitetsforebyggende potentiale i udsatte boligområder.

 
Mange udsatte boligområder har problemer med grupper af unge, der hænger ud i boligområdet, skaber utryghed og laver småkriminalitet. I denne rapport undersøger vi, om et aktivt medlemskab af en sportsklub er en af løsningerne på problemet.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsociale indsatser og huslejestøtte Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje

 
Denne rapport er en midtvejsrapport i en længerevarende evaluering af Landsbyggefondens 2006-10-pulje. Landsbyggefonden har i perioden mellem 2006 og 2010 uddelt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte i udsatte boligområder. Formålet er at vende og modvirke en negativ udvikling i områderne.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Boligsociale sundhedsindsatser - Baggrund og kortlægning af sundhedsfremmende indsatser i udsatte boligområder

 
Fedme, alkoholmisbrug og kroniske sygdomme er markante problemer i de udsatte boligområder. Derfor har der siden 2006 været sundhedsindsatser målrettet de udsatte beboere. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har kortlagt indsatserne og opsamlet erfaringerne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling
Næste 1 | 2 | 3