Temanotat. Nyankomne flygtninge.

Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp mfl. januar 2017
Temanotatet om nyankomne flygtninge og familiesammeførte bygger på undervisningsmodulet om samme emne i efteruddannelsen Bedre Integration.

Efteruddannelsen Bedre Integration udbydes af et partnerskab mellem Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge, Cabi, LG Insight og Foreningen Nydansker for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Der kommer i disse år mange flygtninge til landets kommuner, og det er væsentligt for hele integrationsindsatsen, hvordan vi håndterer modtagelsen i kommunerne. Medarbejdere, der møder de nyankomne flygtninge, skal have den nødvendige viden om en flygtnings vej gennem det danske modtagesystem, fra de kommer til landet, som enten FN-flygtning eller spontan asylansøger, til de boligplaceres i en kommune, og om hvordan modtagearbejdet organiseres bedst muligt. Det er ligeledes vigtigt at have forståelse for og viden om, at mange flygtninge kan være sårbare og måske traumatiserede, og hvad det er, man skal være opmærksom på i den forbindelse.

Temanotatet om Nyankomne flygtninge og familiesammenførte bygger på undervisningsmodulet om samme emne i efteruddannelsen Bedre Integration.

Dette temanotat indeholder en introduktion til en flygtnings vej til Danmark, de forskellige opholdsgrundlag samt overgangen fra asylcenter til kommune. Herudover præsenteres en række anbefalinger til den gode modtagelse og integration. Desuden introduceres integrationsloven, repatrieringsvilkårene, reglerne om fordeling og prioritering af flygtninge samt best practice om integrationspolitik. Endvidere gives en kort introduktion til udsatte flygtninge. Temanotatet er ikke en gennemgang af lovgivningen på integrationsområdet, men udvalgte paragrafer, der relaterer sig til modtagelsen er medtaget.

Temanotatet er det første af fire notater, der udarbejdes som led i efteruddannelsen Bedre Integration som en opsamling på undervisningen i følgende fire temaer:

  • Nyankomne samt udsatte flygtninge

  • Tværfaglige samarbejdsmetoder i integrationsindsatsen

  • Beskæftigelse

  • Interkulturel kommunikaiton

Undervisningsdagene er tilrettelagt, så deltagerne har mulighed for at udveksle erfaringer og for eksempel via konkrete øvelser bruge deres nye viden. På lignende vis præsenteres i dette notat nogle problemstillinger, som kan give anledning til drøftelser af de indsatser og praksisser, man har i sin kommune. På denne måde kan temanotatet bruges både som udgangspunkt for en diskussion og som grundlag for igangsættelse eller organisering af arbejdet med modtagelsen af nyankomne flygtninge i kommunen.

 

Kontakt

Dansk Flygtningehjælp mfl.
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her