Demokrati & deltagelse

På denne side finder du integrationsviden om temaet Demokrati & deltagelse.
Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse

Denne rapport sætter fokus på, hvordan man kan måle diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. På baggrund af et studie af tidligere undersøgelser på området og relevant metodelitteratur, søger rapporten at udvikle metoder til valide målinger af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse.

Læs mere om denne Viden

Få nydanske forældre på banen - en guide til frivillige foreninger og organisationer

Hvordan kan frivillige foreninger og organisationer styrke inddragelsen af nydanske børn og unges forældre?

Læs mere om dette Værktøj

Dialog og Deltagelse - en grobund for medborgerskab

Evaluering af Frederiksberg Kommunes integrationsprogram - Dialog og Deltagelse.

Læs mere om denne Erfaring