Demokrati & deltagelse

På denne side finder du integrationsviden om temaet Demokrati & deltagelse.
 

Guide til aktivt medborgerskab - inspiration til boligsocialt arbejde

 
Erfaringer og fortællinger fra projekt ”Aktive kvinder gør en forskel” i helhedsplanerne Nivå Nu og Nøjsomhed
Amondo og IntegrationsMentor

DFUNKs ung-til-ung-indsats

 
”… jeg har en vej, jeg snakker med mennesker”: En undersøgelse af Ung-til-ung-indsatsen i Dansk Flygtningehjælps Ungdom og dens værdi for de nye unge danskere.
DFUNK og Anna Frohn Pedersen, MA i Visuel Antropologi

Slutevaluering af Røde Kors' integrationsarbejde 2009-2012

 
Oxford Research har i efteråret 2012 gennemført en evaluering af Røde Kors' frivillige integrationsindsats. Evalueringen er en slutevaluering af en bevilling fra Social- og Integrationsministeriet 2009-2012, gennemført i samarbejde med Røde Kors med henblik på at afdække betydningen af Røde Kors' frivillige integrationsindsats.
Røde Kors

Inspiration til ligebehandling i kommunale serviceydelser

 
Inspirationskatalog til at fremme ligebehandling i kommunale serviceydelser
Institut for Menneskeretigheder

Familiementorprojekt

 
Rapporten omhandler Familiementorprojektet i Frivilligcenter Aarhus, der i 2009-11 matchede flygtninge-indvandrerfamilier med etnisk danske familier mhp at bygge bro til forenings- og fritidslivet - særligt for kvinderne i projektet. Det lykkedes og rapporten beskriver fakta, metoder og tilgange samt de gode historier, som deltagerne selv fortæller.
Frivilligcenter Aarhus

Mødre & Døtre - Kvinder i to kulturer

 
Magasin udarbejdet i forbindelse med kampagnen 'Mødre og Døtre - Kvinder i to kulturer'. Magasinet blev udfærdiget på opdrag fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Als Research

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Hold fast på styrken

 
Hvordan fastholder vi nydanske frivillige i foreningen?

Brug for alle i Danmark – korps af rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund

 
Under projektet er 17 kvinder med anden etnisk baggrund uddannet til at være rollemodeller. På hjemmesiden kan man læse kvindernes historier og booke en rollemodel til at holde oplæg.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning

Erfaringshåndbog – Rekruttering af frivillige

 
Erfaringshåndbogen indeholder konkrete metoder til, hvordan man kan rekruttere frivillige til foreningsarbejde samt andre projekter.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune

Nyhedsbrevet Differens, venskabsfamilie

 
Venskabsprojekt mellem nydanske og gammeldanske familier fremmer integration og gensidig forståelse. Virksomheders medarbejdere melder sig på stribe.
Foreningen Nydansker

DUF Fokus – Nydanskere i foreningslivet

 
Nydanske unge lærer dansk, demokrati og samfundsengagement, når de er foreningsaktive. Men mange foreninger har svært ved at få Ali, Aisha og Ahmet med i fællesskabet. Magasinet DUF Fokus stiller skarpt på nydanskere i foreningslivet.
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Afslutningsevaluering af: Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2.

 
Projektet ”Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2” havde til formål at styrke etniske minoriteters aktive deltagelse i frivilligt, socialt arbejde og foreningslivet i Danmark.
CFSA - Center for frivilligt socialt arbejde

Vi har en drøm!

 
Hæftet samler de erfaringer Dansk Flygtningehjælp har gjort i forbindelse med oprettelsen af 12 drengeklubber over hele Danmark.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Den usynlige succes

 
Websitet DEN USYNLIGE SUCCES giver en enestående mulighed for at møde 29 succesrige kvinder med flygtninge/indvandrerbaggrund og høre om deres liv i Danmark.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning

Evaluering af Korps af rollemodeller

 
Rapporten indeholder en evaluering af Integrationsministeriets satspulje ”Korps af rollemodeller”, hvor formålet har været at oprette lokale rollemodeller.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata 2010

 
Rapporten undersøger valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009 blandt næsten 2,4 mio. vælgere i 44 af landets 98 kommuner.
Institut for Statskundskab - KU

Fælles fokus – Fælles indsats

 
Udgivelsen giver en række eksempler på inddragelse af frivillige og foreninger som centrale aktører i integrationsindsatsen.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af FAKTI - Foreningen Af Kvinder Til fremme af Integration

 
Denne rapport præsenterer en evaluering af FAKTI foretaget i perioden april 2009 - august 2009. Evalueringen bygger på interview med en lang række aktører, bl.a. FAKTIs fastansatte, timelønnede undervisere og tolke, frivillige, medlemmer og daglige brugere af FAKTI, samarbejdspartnere, netværk og henvisende instanser.
Als Research

Integration på greenen

 
Artiklen omhandler et projekt mellem Odense Golfklub og Get2sport, der arbejder på at styrke børn og unge i udsatte boligområder gennem sport. Det handler om at give de unge muligheden for at opbygge et andet netværk, end det de har i forvejen.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration