Forebyggelse af ekstremisme

Filtrer
 

Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. En kortlægning

 
Formålet med denne kortlægning er at tilvejebringe viden om politiske og religiøse antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. Undersøgelsen kortlægger tre miljøer med i alt 15 grupperinger, der enten er højreradikale, venstreradikale eller islamistiske. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Forebyggelse af radikalisering og diskrimination i Aarhus

 
Forebyggelse af radikalisering og diskrimination i Aarhus er et pilotprojekt med det formål at forebygge radikalisering af unge, hvad enten den er politisk eller religiøst betinget.
SSP-Aarhus

Forebyggelse af ekstremisme – politisk ekstremisme i Danmark

 
Rapport over højre- og venstreekstreme miljøer i Danmark.
Social- og Integrationsministeriet

Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sig til islamistisk ideologi - hvad ved vi?

 
Status over forskningsbaseret viden om anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sig til islamistiske ideologier.
Dansk Institut for Internationale Studier

Relations- og mentorarbejde

 
I håndbogsserien ”Forebyggelse af ekstremisme” kan du få viden og værktøjer, som kan bruges i det forebyggende arbejde.

Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer

 
I håndbogsserien ”Forebyggelse af ekstremisme” kan du få viden og værktøjer, som du kan bruge i det forebyggende arbejde.

Metoder i arbejdet med radikalisering

 
”Forebyggelse af ekstremisme” kan du få viden og værktøjer, som kan bruges i det forebyggende arbejde

Lokale Strategier

 
I håndbogsserien ”Forebyggelse af ekstremisme” kan du få viden og værktøjer, som kan bruges i det forebyggende arbejde.

14 eksempler fra arbejdet med radikalisering

 
I håndbogsserien ”Forebyggelse af ekstremisme” kan du få viden og værktøjer, som kan bruges i det forebyggende arbejde.