14 eksempler fra arbejdet med radikalisering

januar 2011
I håndbogsserien ”Forebyggelse af ekstremisme” kan du få viden og værktøjer, som kan bruges i det forebyggende arbejde.
Hvordan griber man det an, hvis man er bekymret for unge, som man oplever som sårbare over for eller påvirkede af ekstremisme? Dette hæfte beskriver 14 eksempler på, hvordan kommunale og andre medarbejdere med kontakt til unge i praksis har tacklet denne udfordring.

Hæftet sigter især på at formidle praksiserfaringer, som er anvendelige i det forebyggende arbejde med de unge.