Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sig til islamistisk ideologi - hvad ved vi?

Udgivet af: Dansk Institut for Internationale Studier maj 2012
Status over forskningsbaseret viden om anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sig til islamistiske ideologier.

Denne rapport tilvejebringer en indledende status over, hvad forskningen indtil nu har dokumenteret om anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sig til islamistiske ideologier.

Rapporten tilvejebringer ikke en kortlægning eller en komplet beskrivelse af disse miljøer i Danmark, dertil er forskningen langt fra tilstrækkelig, men den samler eksisterende viden og identificerer dennes resultater og begrænsninger for derved at tilvejebringe et fundament, som videre arbejde kan baseres på.

Eftersom rapporten beskæftiger sig med både anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sig til islamistiske ideologier, etableres indledende en forståelse, som skelner mellem de mange forskellige måder, det er muligt at agere på i forhold til et givet sæt holdninger. Der skelnes mellem private og offentlige handlinger, mellem politiske og upolitiske, mellem demokratiske, anti-demokratiske og voldsfremmende og endelig mellem lovlige og ulovlige handlinger. I et demokratisk samfund er det afgørende, at der er plads til uenighed og debat. Derfor opretholdes der gennem rapporten et klart skel mellem holdninger og handlinger og mellem lovlige og ulovlige handlinger.

Kontakt

Dansk Institut for Internationale Studier
Ann-Sophie Hemmingsen
Østbanegade 117
2100 Copenhagen