Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. En kortlægning

Formålet med denne kortlægning er at tilvejebringe viden om politiske og religiøse antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. Undersøgelsen kortlægger tre miljøer med i alt 15 grupperinger, der enten er højreradikale, venstreradikale eller islamistiske. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Formålet med denne kortlægning er at tilvejebringe viden om politiske og religiøse antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. Det vil sige miljøer med holdninger, som kan være i konflikt med demokratiske styreformer og idealer om tolerance, og hvor der kan være en villighed til at gå uden om demokratiske procedurer for at gøre disse holdninger gældende.

Undersøgelsen kortlægger tre miljøer med i alt 15 grupperinger, der enten er højreradikale, venstreradikale eller islamistiske. De 15 grupper fordeler sig over hele landet. Alle afviser voldelige og kriminelle handlinger, men der er enkeltindivider knyttet til miljøerne, der ikke viger tilbage for at bruge den slags handlinger.

Rekrutteringen til grupperingerne foregår primært gennem personlige relationer og netværk samt internettet. Da kortlægningen er et øjebliksbillede, er det ikke muligt at konkludere, om de enkelte grupper er i vækst eller på retræte. 

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.