Forebyggelse af radikalisering og diskrimination i Aarhus

Udgivet af: SSP-Aarhus april 2014
Forebyggelse af radikalisering og diskrimination i Aarhus er et pilotprojekt med det formål at forebygge radikalisering af unge, hvad enten den er politisk eller religiøst betinget.

Indsatsen ”Forebyggelse af radikalisering og diskrimination i Aarhus” er startet i 2007 som et pilotprojekt med det formål at forebygge radikalisering af unge, hvad enten den er politisk eller religiøst betinget, og derved fremme tryghed og trivsel.

Projektet overgik ved årsskiftet 2010-2011 til drift under ledelse af Lokalråd SSP Aarhus.

Der er tale om en tværfaglig indsats i Aarhus Kommune mellem Østjyllands Politi, Socialforvaltningen og Børn og Unge. 

Indsatsen arbejder bl.a. med en forståelse og håndtering af begreberne: radikalisering, ekstremisme, terrorisme og diskrimination.

Kontakt

SSP-Aarhus
Grøndalsvej 2
Postboks 4069
8260 Viby J