Lokale Strategier

januar 2011
I håndbogsserien ”Forebyggelse af ekstremisme” kan du få viden og værktøjer, som kan bruges i det forebyggende arbejde.

Hvordan kan kommuner og politikredse tilrettelægge en samlet indsats for at forebygge og håndtere problemer med mistrivsel, social marginalisering, hærværk, chikane og vold i forbindelse med forskellige former for ekstremistiske miljøer? Hæftet ”Lokale strategier” præsenterer kommunale og regionale strategier i Aarhus Kommune, Region Midt- og Vestjylland, Odense Kommune, Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune. Man k an eksempelvis læse om Aarhus Kommunes indsats for at gøre radikalisering til et bekymringsparameter i SSP-samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politiet, Region Midt- og Vestjyllands bestræbelser for at opbygge et netværk af SSP-ressourcepersoner og Københavns Kommunes tilbud om blandt andet sparring, rådgivning og kurser til medarbejdere.  

Hæftet skal fungere som inspiration for lokale aktører, der ønsker at udvikle eller videreudvikle strategier og et fagligt beredskab på dette område.