Metoder i arbejdet med radikalisering

januar 2012
”Forebyggelse af ekstremisme” kan du få viden og værktøjer, som kan bruges i det forebyggende arbejde

Hæftet giver en bred introduktion til forebyggelsen af ekstremisme. Der gives eksempler på årsagerne til, at nogle bliver en del af ekstremistiske miljøer eller forlader dem igen. Endvidere gives eksempler på bekymringstegn og forebyggende handlemuligheder på samfunds-, gruppe- og individniveau. Hæftet indeholder blandt andet konkrete værktøjer til at tolke og vurdere bekymringstegn og til, hvis der er behov, at udrede den enkelte unge og gennemføre en indsats, som kan motivere til positiv forandring.