Forebyggelse af ekstremisme – politisk ekstremisme i Danmark

Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet maj 2012
Rapport over højre- og venstreekstreme miljøer i Danmark.

Rapporten giver et overblik over højre- og venstreekstreme miljøer i Danmark. Den gør status over eksisterende viden om miljøernes ideologier og forskellige ekstreme grupperingers udvikling, organisering, aktiviteter, rekrutteringsmetoder og indbyrdes forhold. Målgruppen for rapporten er fagfolk, forskere, SSP m.fl. faggrupper, der i dagligdagen eller forskningsbaseret arbejder med problemstillinger omkring ekstremisme, radikalisering og unge.  

Kontakt

Social- og Integrationsministeriet