Relations- og mentorarbejde

januar 2012
I håndbogsserien ”Forebyggelse af ekstremisme” kan du få viden og værktøjer, som kan bruges i det forebyggende arbejde.
Hæftet går i dybden med relationsarbejdet omkring unge, der viser tegn på radikalisering eller færdes i ekstremistiske miljøer. Hæftet omfatter råd, anvisninger og konkrete værktøjer, der kan hjælpe medarbejdere med ungekontakt til at skabe en tillidsfuld relation og understøtte den enkelte unge i at gøre sig fri af ekstremisme. Blandt andet præsenteres mentorværktøjerne Logbog, Udredning og Personlig Plan. Hæftet kan således både være relevant i det daglige relationsarbejde i for eksempel en skole, en ungdomsklub eller et boligområde og i et egentligt mentorforløb.