Somaliske mødre bygger bro

Udgivet af: LG Insight juni 2013

LG Insight har evalueret "Somaliske Mødre Bygger Bro", som er et bruger-til-bruger orienteret projekt, hvor somaliske mødre yder støtte til andre somaliske mødre.

18 somaliske kvinder har gennemgået et 3 måneders kursus med elementer som lovgivning, psykologi og konflikthåndtering m.m. Herefter har de somaliske brobyggere været opsøgende i deres lokale bydel og banket på døre for at tilbyde andre somaliske kvinder råd og vejledning og bl.a. bygge bro til kommune og rådgivning i Indvandrerkvindecentret på Nørrebro.  

Formålet med projektet har været at understøtte somaliske mødre og dermed sikre en højere grad af inklusion, medborgerskab og stærk forældrerolle i relation til mødrenes børn.

Evalueringen af projektet kan med fordel læses af andre organisationer, frivillige og kommunale aktører, der ønsker viden og inspiration til lignende indsatser for lignende målgrupper.