Foreninger

Filtrer
 

Metodekatslog - Lokalsamfundet Bygger Bro

 
Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors

Frivilligt engagement styrker integrationen

 
Undersøgelse af sammenhængen mellem frivilligt arbejde og integration
Oxford Research

Tiltrækning og motivation af etniske minoritetsfædre

 
Brainstorm om erfaringsbaseret viden om rekruttering af etniske minoritetsfædre fra temadag om fædreindsatser i Danmark afholdt d. 29. oktober 2014

Forankring af fædreindsatser

 
Fælles brainstorm på erfaringer med forankring af fædrindsatser lokalt

DGI Foreningsledelse

 
Viden, inspiration og værktøjer til dig og din forening.
DGI

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012

 
Denne rapport er en undersøgelse af udviklingen i danskernes frivillige arbejde fra 2004-2012. Undersøgelsen er en opfølgning på en befolkningsundersøgelse fra 2004, som var den første omfattende dokumentation af danskernes frivillige engagement.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Inklusion og medborgerskab gennem samarbejde mellem kommunen og etniske minoritetsforeninger

 
Roskilde Kommune har med udgangspunkt i en integrationspolitisk målsætning om styrket medborgerskab ønsket at styrke foreningsdannelsen blandt etniske minoritetsgrupper. Strategien har været at fremme foreningsdannelse som et middel til at øge den enkeltes oplevelse af ligeværdighed, lige muligheder og medborgerskab, og modvirke oplevelsen af ulighed og diskrimination.
Roskilde Kommune

Kvindeafdeling i lokal idrætsforening

 
Viby Syd Idrætsforening har oprettet en særskilt kvindeafdeling i boligområdet Viby Syd. De kønsadskilte hold, den centrale placering i boligområdet og et billigt kontingent har fået mange foreningsuvante kvinder til at deltage aktivt foreningens aktiviteter.
Viby Syd Idrætsforening

”Udret mere – bliv ikke kun flere” – en guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv

 
Metodekataloget er lavet til jer – foreninger - der ønsker inspiration og konkrete redskaber til at berige jeres forening med flere kompetencer og nye muligheder gennem en større mangfoldighed af frivillige.

”Styrk jeres indsats gennem samarbejde” - en guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

 
Samarbejde med foreningslivet kan styrke nogle af de kompetencer og indsatser, I som kommune gerne vil være skarpere på, og som I ikke kan gennemføre alene.

Invisteringer i etniske minoritetsforeninger

 
En landsdækkende undersøgelse af de etniske minoritetsforeninger og deres ansøgning om økonomisk støtte fra både kommuner, stat og fonde. Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status på området, udfordringer og perspektiver.
Frivilligrådet

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Plads til forskellighed

 
Hvordan åbner vi vores forening for nydanskere?

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Kultur i øjenhøjde

 
Hvordan får vi skabt en mangfoldig forening med plads til alle?

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Håndtér konflikter

 
Hvordan tackler vi konflikter i foreningen?

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Få forældrene på banen

 
Hvordan får vi opbakning fra nydanske forældre?

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Virkelig velkommen

 
Hvordan sørger vi for, at nydanske medlemmer får en god start i foreningen, og hvad er en god velkomst egentlig?

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Rekruttering af nydanske medlemmer

 
Hvordan tiltrækker vi flere nydanske medlemmer til foreningen?

Erfaringshåndbog vedr. rekruttering og fastholdelse af piger med etnisk minoritetsbaggrund

 
Håndbogen indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at rekruttere og fastholde piger med etnisk minoritetsbaggrund.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune

Erfaringshåndbog vedr. rekruttering og fastholdelse af piger med etnisk minoritetsbaggrund

 
Håndbogen indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at rekruttere og fastholde piger med etnisk minoritetsbaggrund.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune

Erfaringshåndbog vedr. Forældreinddragelse

 
Håndbogen indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at inddrage eller engagere forældre med etnisk minoritetsbaggrund i foreningens aktiviteter.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune