”Styrk jeres indsats gennem samarbejde” - en guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

januar 2013
Samarbejde med foreningslivet kan styrke nogle af de kompetencer og indsatser, I som kommune gerne vil være skarpere på, og som I ikke kan gennemføre alene.

En styrket integrationsindsats kan opnås gennem større inddragelse af civilsamfundet. Det lokale foreningsliv kan bidrage med mange og nye kompetencer, som kan styrke jeres indsats i kommunerne.

Mange kommuner har gode erfaringer med at samarbejde med foreningsliv og virksomheder, da det både kvalitetsudvikler foreningslivets aktiviteter og styrker kommunens integrationsindsats – begge dele til gavn for den enkelte borger, foreningen og civilsamfundet som helhed.