”Udret mere – bliv ikke kun flere” – en guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv

januar 2013
Metodekataloget er lavet til jer – foreninger - der ønsker inspiration og konkrete redskaber til at berige jeres forening med flere kompetencer og nye muligheder gennem en større mangfoldighed af frivillige.

Et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv med forskellige typer frivillige er lig med flere og mere forskelligartede kompetencer.

Mange foreninger har gode erfaringer med at udvide deres netværk af frivillige og skabe samarbejder med virksomheder og kommuner. Det kvalitetsudvikler foreningens aktiviteter og giver nye rekrutteringskanaler både i forhold til brugere, medlemmer og frivillige – til gavn for den enkelte bruger, foreningen og samfundet som helhed.

Nye frivillige kan give jeres forening viden, et andet erfaringsgrundlag og mulighed for at nå nye målgrupper.
Samarbejde med kommuner og lokale virksomheder kan styrke nogle af de kompetencer, I som forening gerne vil være skarpere på.