Invisteringer i etniske minoritetsforeninger

Udgivet af: Frivilligrådet september 2012
En landsdækkende undersøgelse af de etniske minoritetsforeninger og deres ansøgning om økonomisk støtte fra både kommuner, stat og fonde. Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status på området, udfordringer og perspektiver.

En landsdækkende undersøgelse af etniske minoritetsforeninger og deres ansøgning om økonomisk støtte fra både kommuner, stat og fonde. Undersøgelsen består af et survey af 169 foreningers støtteforhold og frivillige aktiviteter, samt interviews med udvalgte foreninger om deres erfaring med at søge økonomisk støtte, og de særlige udfordringer de her har oplevet som etniske minoritetsforeninger. Undersøgelsen er suppleret med konkrete anbefalinger fra Frivilligrådet til at imødekomme disse problematikker, og en stærk opfordring om at inkludere foreningerne mere aktivt i integrationspolitiken — i tråd med Frivilligrådets politiske fokus på samskabelse af velfærd.

Undersøgelsen kan især bruges af integrationskonsulenter, frivilligkonsulenter eller lignende, der arbejder med etniske minoritetsforeninger, men også gerne foreningerne selv. Derudover retter undersøgelsen sig bredt til personer, der arbejder med støttemidler.

Der kan tages afsæt i undersøgelsen i forhold til at indføre konkrete ændringer i især tildelingen af kommunale støttemidler, som i højere grad kan imødekomme de etniske minoritetsforeninger. Derudover kan undersøgelsen bruges som status på de etniske minoritetsforeningers støtteforhold og en god oversigt over frivillige aktiviteter, der udføres i foreningerne.

Kontakt

Frivilligrådet
Sanne Kok
Nytorv 19, 3. sal
1450 København K
Tlf.: 33 93 52 93