Foreninger

 

DUF Fokus – Nydanskere i foreningslivet

 
Nydanske unge lærer dansk, demokrati og samfundsengagement, når de er foreningsaktive. Men mange foreninger har svært ved at få Ali, Aisha og Ahmet med i fællesskabet. Magasinet DUF Fokus stiller skarpt på nydanskere i foreningslivet.
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Afslutningsevaluering af: Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2.

 
Projektet ”Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2” havde til formål at styrke etniske minoriteters aktive deltagelse i frivilligt, socialt arbejde og foreningslivet i Danmark.
CFSA - Center for frivilligt socialt arbejde

Evaluering af FAKTI - Foreningen Af Kvinder Til fremme af Integration

 
Denne rapport præsenterer en evaluering af FAKTI foretaget i perioden april 2009 - august 2009. Evalueringen bygger på interview med en lang række aktører, bl.a. FAKTIs fastansatte, timelønnede undervisere og tolke, frivillige, medlemmer og daglige brugere af FAKTI, samarbejdspartnere, netværk og henvisende instanser.
Als Research

Integration på greenen

 
Artiklen omhandler et projekt mellem Odense Golfklub og Get2sport, der arbejder på at styrke børn og unge i udsatte boligområder gennem sport. Det handler om at give de unge muligheden for at opbygge et andet netværk, end det de har i forvejen.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Farverige Foreninger

 
Dette er et inspirationskatalog med konkrete idéer til, hvordan flere nydanske børn, unge og voksne motiveres til at blive aktive i foreninger.
DGI - Dansk Gymnastik og Idrætsforening

Ungdomskonsulent gav bolden op for B93

 
Artiklen beskriver betydningen af at ansætte en ungdomskonsulent i en fodboldklub til blandet andet at skaffe flere nydanske unge til klubben og sørge for, at alle bliver godt modtaget i klubbens fællesskab.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

 
Formålet med denne folder er at videregive erfaringerne fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver til andre, der vil arbejde med at udvikle mangfoldigheden i foreningslivet og det tværetniske lokale samarbejde mellem foreningerne. I folderen fortælles bl.a. om projektets erfaringer med rollemodeller, foreningsmøder og samarbejde mellem foreninger.
Frivilligrådet

Self-Organisation as a Means to Integration of Third Country Nationals in Europe

 
Publikationen samler erfaringer med selvhjælpsgruppers/foreningers betydning for integrationen af tredjelandsstatsborgere i Europa.