Erfaringshåndbog vedr. Forældreinddragelse

Udgivet af: Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune januar 2011
Håndbogen indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at inddrage eller engagere forældre med etnisk minoritetsbaggrund i foreningens aktiviteter.

Dette er en håndbog, der indeholder forslag til, hvordan man inddrager og engagere forældre med etnisk minoritetsbaggrund i forbindelse med aktiviteter med deres børn. Den kommer med konkrete bud på, hvilke overvejelser, der kan være gode at have før indsatsen overfor forældrene påbegyndes. Eksempelvis i forhold til, hvordan man ønsker forældrene involveret i aktiviteten. Der er således forskel på, om fokus er på; at ønsket er forældrene skal have indblik i børnenes aktiviteter, at de skal hjælper til med konkrete opgaver eller at de påtager sig en mere eller mindre konkret post i aktiviteten. Derudover indeholder den konkrete bud på metoder til at inddrage og engagere forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Eksempelvis hvordan man modtager nye forældre, og hvordan deres kompetencer og netværk kan komme aktiviteterne til gavn.

Håndbogen kan anvendes af aktører, der ønsker at gøre en særlig indsats for inddrage og engagere nydanske forældre i deres børns foreningsarbejde. Den kan anvendes til at få en indsigt i, hvordan forældre-inddragelsen af nydanske forældre kan opkvalificeres.

Kontakt

Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune
Gry Espe Dalsgaard
Tlf.: 33 17 33 37