Erfaringshåndbog vedr. rekruttering og fastholdelse af piger med etnisk minoritetsbaggrund

Udgivet af: Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune januar 2011
Håndbogen indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at rekruttere og fastholde piger med etnisk minoritetsbaggrund.

Håndbogen indeholder metoder til, hvordan man kan rekruttere og fastholde piger med etnisk minoritetsbaggrund til forskellige aktiviteter. Eksempelvis påpeger den forskellige forhold, der kunne være vigtige at have overvejet inden rekrutteringen, herunder eksempelvis, hvor pigerne skal rekrutteres fra. Den indeholder således flere nyttige metoder, erfaringer og overvejelser, som kan være anvendelige i forhold til rekruttering og fastholdelse af disse piger. Eksempelvis en liste på mulige udfordringer, som skal håndteres for at kunne rekruttere og fastholde piger med etnisk minoritetsbaggrund. Sidst i håndbogen er der henvisninger til andre aktører, der har arbejdet med emnet.

Håndbogen kan anvendes af aktører, der ønsker at gøre en særlig indsats for at inkludere piger med etniske minoritetsbaggrund i projekter eller aktiviteter. Den kan bruges til at få inspiration til, hvordan piger med etnisk minoritetsbaggrund kan blive en del af en forening eller andre aktiviteter.

Kontakt

Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune
Gry Espe Dalsgaard
Tlf.: 33 17 33 37