Frivilligt engagement styrker integrationen

Udgivet af: Oxford Research august 2016
Undersøgelse af sammenhængen mellem frivilligt arbejde og integration

Frivilligt engagement styrker integrationen

Ny rapport fra Oxford Research viser, at frivilligt arbejde forbedrer nydanskeres forudsætninger for at blive integreret i det danske samfund. 

Rapportens formål er at teste den hypotese, at nydanskeres foreningsdeltagelse og frivilligt arbejde fører til bedre integration for den enkelte nydansker.

Integration måles i rapporten ud fra en række indikatorer. Der er bl.a. fundet positiv sammenhæng mellem foreningsdeltagelse og tillid, oplevet anerkendelse fra det omkringliggende samfund samt politisk deltagelse. Derudover peger den kvalitative analyse i retning af, at de netværk mv., som nydanskere opnår via foreningsdeltagelse, styrker deres forudsætninger for beskæftigelse.

Rapporten bygger på både en kvantitativ og en kvalitativ analyse og er den første, der på baggrund af et så bredt datamateriale, fastslår en sammenhæng mellem frivilligt arbejde og integration.

 

Kontakt

Oxford Research
Tobias Bühring