Kvindeafdeling i lokal idrætsforening

Udgivet af: Viby Syd Idrætsforening juni 2013
Viby Syd Idrætsforening har oprettet en særskilt kvindeafdeling i boligområdet Viby Syd. De kønsadskilte hold, den centrale placering i boligområdet og et billigt kontingent har fået mange foreningsuvante kvinder til at deltage aktivt foreningens aktiviteter.

Viby Syd Idrætsforening er en almindelig idrætsforening med vedtægter og en bestyrelse bestående af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Idrætsforeningens base er boligområdet Viby Syd.

Viby Syd er kendetegnet ved en stor koncentration af to-kulturelle beboere med socioøkonomiske udfordringer samt en højere andel af beboergrupper, der statistisk er ramt af ulighed i sundhed.

Området har/havde en lav grad af idrætsdeltagelse bl.a. med rod i familiernes økonomiske udfordringer og mange foreningsuvante kvinder. Derfor blev idrætsforeningen, der ligger tæt på beboerens bopæl, har mange kønsadskilte hold og et billigt kontingent, hilst velkommen og taget godt imod. Idrætsforeningen forsyner områdets beboere med billig idræt og fungerer desuden som en platform, hvor kvinderne søger indflydelse. På den måde bidrager idrætsforeningen til udviklingen af et aktivt medborgerskab i området.

Idrætsforeningens fokus er ikke aktiviteterne, men beboerne forstået på den måde, at aktiviteterne oprettes efter ønske fra beboerne. Derfor er der opbakning fra boligforeningerne Århus Omegn og Alboa til idrætsforeningen, der også er prioriteret i Helhedsplanen for Viby Syd. En boligsocial medarbejder sidder i foreningens bestyrelse og hjælper med kontingentopkrævning og det administrative arbejde. To medlemmer fra afdelingsbestyrelsen fungerer som revisorer.

Idrætsforeningen arbejder for at motivere, udvikle og bruge lokale ressourcer. Mange unge piger fra området har opnået kompetenceudvikling i form af uddannelse og arbejder nu frivilligt i foreningen. Idrætsforeningen har skabt et rum, hvor kvinderne fra området deltager i aktiviteterne sammen med kvinder fra andre områder, og det skaber en god synergieffekt.

Viby Syd Idrætsforening har et godt samarbejde med afdelingsbestyrelserne og flere andre aktører som fx sundhedsplejerskerne, der fortæller områdets beboere om foreningens tilbud.

Resultat og effekt

  • Kvindeafdelingen har ca. 110 medlemmer, som går til træning 1-5 gange om ugen.
  • Høj deltagelse på generalforsamlingen, når der er emner på dagsordenen, som kvinderne gerne vil have indflydelse på.  
  • Idrætsforeningen bruger de lokale ressourcer, og mange unge piger fra området har opnået kompetenceudvikling i form af uddannelse og arbejder frivilligt i foreningen.
  • Idrætsforeningen har skabt et rum, hvor kvinderne fra området deltager i aktiviteterne sammen med kvinder fra andre områder, og det skaber en god synergieffekt.
  • Medborgerskab og indflydelse på beslutningerne.

Brug værktøjet

Nedenstående liste er i prioriteret rækkefølge:

Det er vigtigt at være nysgerrig på de behov, der er i området

Overvej hvilke barrier, der er vigtige at overkomme som fx kønsadskillelse, manglende viden om foreningslivet og frivillighed samt vigtigheden af at betale kontingent

Det er vigtigt, at der er ejerskab over foreningen blandt lokale aktører. I dette tilfælde er det afdelingsbestyrelserne, der har ejerskab, hvilket blandt andet har muliggjort, at et selskabslokale i området kan benyttes

Sæt gang i nogle aktiviteter, men benyt kun frivillige trænere, da det gør det muligt at insistere på involvering af medlemmerne (oprydning og andre praktiske ting)

Tilbuddene foregår (meget) tæt på beboerne

Tilgængelighed og fleksibilitet i forhold til rammerne

Lav et billigt kontingent, fx 200 kr. pr. halvår uanset, hvor mange aktiviteter man går til

Dialog med medlemmerne

Andre lokale aktører opfordres til at guide beboerne videre til idrætsforeningen (Sundhedscafé, sundhedsplejerske, hjemmesygeplejerske, skole-hjem-vejleder mm.)

Inkluderende holdning i forhold til påklædning (respekt for kultur, religion og økonomiske formåen)

Omklædningsfaciliteter ikke nødvendige, da det foregår i lokalområdet.

Kontakt

Viby Syd Idrætsforening
Rosita Ahmadian
Tlf.: 40 81 04 35