Metodekatslog - Lokalsamfundet Bygger Bro

Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors maj 2017

Projektet Lokalsamfundet Bygger Bro (LBB) er netop afsluttet og der er i den forbindelse blevet lavet et metodekatalog. Metodekataloget er baseret på erfaringer fra projektet, hvor Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors sammen med 5 projektkommuner arbejdede med at styrke modtagelsen af flygtninge i de enkelte kommuner. Formålet med projektet var at skabe rammerne for, at kommunen og civilsamfundet kunne etablere gode og strategiske samarbejder om at modtage flygtninge.

Metodekataloget indeholder en række konkrete redskaber til praktikere (både kommunale, men også fra civilsamfundet) til hvordan de kan etablere ’det gode samarbejde’ i forbindelse med modtagelsen af flygtninge i kommunen og henvender sig til både kommunale og frivillige aktører. Det indeholder f.eks. konkrete redskaber til, hvordan man skaber rammerne for et godt samarbejde.

Det er bygget op således, at man både kan læse det fra start til slut, men det fungerer også som et opslagsværk, hvor man kan gå direkte til de ’temaer’, man selv er interesseret i. De tre overordnede temaer er ’projektets erfaringer’, ’rammer for samarbejdet’ og ’samarbejdsrelationer’. Under hvert tema er der konkrete anbefalinger, handlingsskridt, opmærksomhedspunkter og forslag til, hvad der skal gøres på det kommunale ledelsesniveau.

 

Kontakt

Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors