Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012

Denne rapport er en undersøgelse af udviklingen i danskernes frivillige arbejde fra 2004-2012. Undersøgelsen er en opfølgning på en befolkningsundersøgelse fra 2004, som var den første omfattende dokumentation af danskernes frivillige engagement.

Undersøgelsen viser, at der er stor stabilitet i danskernes frivillige indsats. Hver tredje dansker udfører frivilligt arbejde i 2012 og det er stort set det samme som i 2004.

Under den overordnede stabilitet i befolkningens deltagelse i frivilligt arbejde er der tendenser til ændringer. Andelen af frivillige er blevet lidt mindre i de yngre aldersgrupper. Til gengæld er andelen af frivillige blevet lidt større i de ældste aldersgrupper. Traditionelt har flere mænd end kvinder været frivillige. Der er imidlertid en tendens til, at forskellen mellem de to køns deltagelse i frivilligt arbejde bliver mindre og måske er på vej til at vende. Der er endvidere en tendens til, at sammenhængen mellem uddannelse og frivilligt arbejde er blevet lidt større.

Undersøgelsen peger også på, at offentlige politikker og initiativer, der via kampagner forsøger at få flere til at søge mod det frivillige arbejde, kan undervurdere, i hvor høj grad organisationskonteksten strukturerer rekrutteringen. Folk træffer ikke beslutninger om at arbejde frivilligt i et tomrum. I stedet for generelle kampagner kan det måske være vigtigere at overveje, hvilke rammevilkår, lovgivning og økonomiske støtteformer, der gør det nemmere for foreningerne eller organisationerne at rekruttere og fastholde frivillige.