Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Håndtér konflikter

juli 2011
Hvordan tackler vi konflikter i foreningen?

Bliv eksempelvis klogere på hvordan I taler til hinanden på en måde, som skaber positiv stemning, og få styr på hvordan I løser konflikter. Anderledes øvelser såsom ”konfliktbingo” er også med til, at I sammen kan blive bedre til at håndtere udfordringer med konflikter.

Undervisningsværktøjerne er målrettet idrætsforeninger, der ønsker at styrke integrationsindsatsen og spænder over syv forskellige relevante temaer. De er tænkt som how-to guides, der byder på konkrete redskaber, sjove øvelser, cases fra den virkelige verden og løbende henvisninger til hjemmesider. Temaerne går blandt andet på, hvordan man kan rekruttere flere nydanske medlemmer, give dem en god velkomst, håndtere konflikter og gøre idrætsforeningen til et sted med plads til forskellighed.

Undervisningsværktøjerne består hver især af en pakke, der indeholder:

  • En PowerPoint om emnet
  • Øvelser
  • En kort vejledning
  • En PowerPoint, hvor man som idrætsforening kan skrive egne eksempler ind