Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Plads til forskellighed

juli 2011
Hvordan åbner vi vores forening for nydanskere?

Gør Jeres forening til et sted, hvor der er plads til mennesker med forskellig kultur, alder og køn. Her får I en lang række redskaber og sjove øvelser, der hjælper Jer på vej - I kan som én af øvelserne for eksempel spille "forskellighedsbingo".

Undervisningsværktøjerne er målrettet idrætsforeninger, der ønsker at styrke integrationsindsatsen og spænder over syv forskellige relevante temaer. De er tænkt som how-to guides, der byder på konkrete redskaber, sjove øvelser, cases fra den virkelige verden og løbende henvisninger til hjemmesider. Temaerne går blandt andet. på, hvordan man kan rekruttere flere nydanske medlemmer, give dem en god velkomst, håndtere konflikter og gøre idrætsforeningen til et sted med plads til forskellighed.

Undervisningsværktøjerne består hver især af en pakke, der indeholder:

  • En PowerPoint om emnet
  • Øvelser
  • En kort vejledning
  • En PowerPoint, hvor man som idrætsforening kan skrive egne eksempler ind